Cătălin Moise, Global Payments România: Pandemia a făcut comerţul electronic foarte popular. Dar încă vedem o reticenţă faţă de noile metode de plată în România. Global Payments a raportat în opt luni din 2021 un volum de 30,3 milioane de tranzacţii în valoare de 4,03 mld. lei.

Cătălin Moise, country manager, Global Payments România: Global Payments a raportat în opt luni din 2021 un volum de 30,3 milioane de tranzacţii în valoare de 4,03 mld. lei.
Pandemia a făcut comerţul elec­tronic foarte popular şi există o ten­dinţă globală de trecere spre plata elec­tronică, creşterea valorii tranzac­ţi­i­lor în ceea ce priveşte plata cu cardul fiind de cel puţin 15% în ultimii doi ani, a spus Cătălin Moise, coun­try ma­na­ger Global Payments Ro­mâ­nia, com­­panie care acti­vează pe piaţa furnizării de so­luţii şi echipamente de plată.

„Există o tendinţă glo­­bală către trecerea spre pla­ta electronică. Această schimbare a fost de cel puţin 15% în ultimii doi ani. Pandemia a fă­cut, de asemenea, comerţul electro­nic foarte popular. Încă observăm o anu­mi­tă reticenţă faţă de noile metode de pla­tă în România, în com­paraţie cu alte ţări euro­pe­ne: mulţi oameni pre­feră în continuare plata nu­merar. Acest lucru poate fi schimbat cu varie­tăţi mai largi de servicii, cum ar fi car­du­rile de beneficii şi mijloace de pla­tă mai in­tuitive, telefoane şi cea­suri in­te­ligente“, a explicat  Cătălin Moise pentru ZF.

 » Aflați mai multe informații aici.