În Republica Moldova se va controla strict activitatea economică a întreprinderilor agricole. Rețeaua, la fel ca în UE

În Republica Moldova se va pune la punct o metodă de supraveghere ce vizează veniturile și activitatea economică a întreprinderilor agricole. Va fi creat un model de control, care funcționează și în țările membre ale Uniunii Europene.

Asta se prevede într-un proiect de lege relevant, care a fost votat de Parlamentul de la Chișinău. Legea este menită să faciliteze crearea unei rețele de informații contabile agricole pentru a colecta informațiile contabile necesare în vederea stabilirii anuale a veniturilor întreprinderilor agricole din aria de observație, precum și pentru a analiza activitatea economică a întreprinderilor agricole. Informațiile obținute vor servi drept bază pentru determinarea veniturilor întreprinderilor agricole.

Control mai strict în Republica Moldova, pentru întreprinderile agricole

Rapoartele relevante vor fi postate pentru consultare publică pe portalul guvernamental unificat de date deschise și pe site-ul oficial al agenției pentru comunicații. Potrivit documentului, rețeaua de informații contabile agricole va fi formată de agenția pentru comunicații, de comitetul rețelei naționale de informații contabile și de întreprinderile agricole.

În acest context, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va fi desemnat ca agenție pentru comunicații. Agenția pentru comunicații va fi responsabilă de formularea planului de selecție și de întocmirea listei întreprinderilor care își țin propria contabilitate, precum și de colectarea și verificarea înregistrărilor contabile ale întreprinderilor agricole.

Legea definește o întreprindere agricolă ca fiind o unitate tehnică și economică exploatată de un singur fermier și angajată în producția de produse agricole. De asemenea, proiectul de lege stipulează cerințele privind datele contabile pe care întreprinderile agricole le vor furniza în mod voluntar autorităților naționale pentru a fi utilizate în monitorizarea politicilor statistice, economice și agricole.

Explicațiile date de Ministerul Agriculturii

Guvernul va stabili principalele grupe de informații contabile care trebuie colectate, regulile generale de colectare a informațiilor, precum și forma și modelul de declarație contabilă a unei întreprinderi agricole. Ministerul Agriculturii și Alimentației a declarat că, până în prezent, politica agricolă a fost evaluată pe baza datelor furnizate de Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură, fără o evaluare comparativă a activității economice a întreprinderilor agricole.

Ministerul Agriculturii a subliniat că lipsa de informații privind veniturile și activitatea economică a întreprinderilor agricole privează autoritățile statului de posibilitatea de a evalua obiectiv implementarea Strategiei naționale de dezvoltare a agriculturii și a zonelor rurale, în special, cheltuielile publice efectuate prin subvenționarea agriculturii și a zonelor rurale. Proiectul de lege privind rețeaua de colectare a informației contabile privind veniturile și activitatea economică a întreprinderilor agricole va intra în vigoare în 24 de luni de la data publicării în Monitorul Oficial, conform infomarket.md.