Boris Volosatîi: Practicile abuzive instituite de ANC îngreunează redobândirea cetățeniei române pentru etnicii români din fostele județe anexate de URSS

Autoritatea Națională pentru Cetățenie, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Justiției, a instituit de curând practici ilegale și abuzive menite să împiedice, efectiv, redobândirea cetățeniei române de către etnicii români din fostele județe Bălți, Cahul, Cernăuți, Cetatea Albă, Hotin, Ismail, Lăpușna, Orhei, Soroca, Storojineț, Tighina și parțial Dorohoi (Ținutul Herța) anexate de către fosta URSS, atrage atenția deputatul AUR Boris Volosatîi.

În acest sens, parlamentarul AUR a adresat o interpelare către Stelian-Cristian Ion – ministrul Justiției, Bogdan Lucian Aurescu – ministrul Afacerilor Externe și Gabriela Lenghel, secretar de stat, președinte al Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC) privind practicile ilegale și abuzive instituite de ANC care nu fac decât să îngreuneze procesul sinuos de redobândire a cetățeniei române.

El citează un caz în care unui etnic român din Ismail i s-a solicitat ca maximum 5 zile calendaristice să completeze dosarul de redobândire a cetățeniei române, depus în anul 2018, cu apostilarea tuturor actelor depuse, în condițiile legii și cu respectarea acesteia, încă de acum trei ani. „Este, de asemenea, evident că acest dosar de redobândire a cetățeniei române este examinat cu încălcarea de către ANC a termenului prevăzut expres de legea română”, precizează Volosatîi.

În acest context, deputatul AUR solicită următoarele informații:

  1. Dacă Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a depus instrumentele de denunțare a acordurilor cu Ucraina și Republica Moldova privind asistența juridică în materie civilă a cetățenilor din cele două state, care să facă imposibilă recunoașterea de către autoritățile statului român a actelor de stare civilă neapostilate ale foștilor cetățeni români și urmașilor acestora din fostele județe Bălți, Cahul, Cernăuți, Cetatea Albă, Hotin, Ismail, Lăpușna, Orhei, Soroca, Storojineț, Tighina și parțial Dorohoi (Ținutul Herța) anexate de către fosta URSS. În cazul unui răspuns negativ, solicităm un punct de vedere oficial al MAE, din perspectiva cadrului juridic bilateral al României cu Republica Moldova și Ucraina, în legătură cu cererile ultimative ale ANC privind redepunerea în termen foarte scurt a tuturor actelor din dosarele de redobândire a cetățeniei române cu apostilare în original.
  2. Care este temeiul legal al cererilor ultimative/categorice pentru schimbarea din mers de către Ministerul Justiției și, implicit, de către ANC a condițiilor de depunere a cererilor de redobândire a cetățeniei române și a actelor din dosar cu apostilare în original?
  3. Din ce dată concretă ANC a început a trimite asemenea cereri ultimative de completare a dosarelor de redobândire a cetățeniei române (practic de redepunere în termen ultimativ foarte scurt a tuturor documentelor din dosar, apostilate în original)?
  4. Câtor foști cetățeni români și urmași ai acestora din fostele județe Bălți, Cahul, Cernăuți, Cetatea Albă, Hotin, Ismail, Lăpușna, Orhei, Soroca, Storojineț, Tighina și parțial Dorohoi (Ținutul Herța) anexate de către fosta URSS le-au fost trimise cereri ultimative de redepunere a actelor din dosar, apostilate în original?
  5. Cum este respectat interesul legitim al foștilor cetățeni români și al urmașilor acestora din fostele județe Bălți, Cahul, Cernăuți, Cetatea Albă, Hotin, Ismail, Lăpușna, Orhei, Soroca, Storojineț, Tighina și parțial Dorohoi (Ținutul Herța) anexate de către fosta URSS de a se conforma în termen legal și rezonabil cerințelor suplimentare ale autorităților române, în speță celor ale ANC de prezentare repetată, într-un termen ultimativ foarte scurt (sub limita prevăzută de legile române), cu apostilare originală, a tuturor actelor din dosar?
  6. Cum este corelat de către Ministerul Justiției, implicit, de către ANC termenul ultimativ foarte scurt (sub limita termenelor prevăzute de legile române) cu termenele legale din Republica Moldova și Ucraina pentru demersurile și procedurile necesare apostilării tuturor actelor din dosarele de redobândire a cetățeniei române de către foștii cetățeni români și urmașii acestora din fostele județe Bălți, Cahul, Cernăuți, Cetatea Albă, Hotin, Ismail, Lăpușna, Orhei, Soroca, Storojineț, Tighina și parțial Dorohoi (Ținutul Herța) anexate de către fosta URSS?