Gianina Șerban (AUR) a atras atenția Ministerului Mediului asupra necesității de a efectua lucrări de întreţinere/ decolmatare a canalelor din Delta Dunării

Protejarea mediului înconjurător este una din preocupările permanente ale deputatei AUR Gianina Șerban, care, de-a lungul mandatului să de parlamentar, a adresat numeroase solicitări Ministerului Mediului și instituțiilor subordonate, sesizând diverse probleme ce țin de poluare, defrișări ilegale și alte probleme ce pun în pericol mediul, dar și sănătatea românilor. Cea mai recentă sesizare se referă la potențialul economic neexploatat al Dunării și la necesitatea efectuării unor lucrări majore de îmbunătățire a albiilor Dunării și de întreținere a barajelor ce se află de-a lungul cursului de apă.

Gianina Șerban a subliniat că astfel de lucrări nu s-au mai realizat de 33 de ani. În ceea ce privește potențialul Dunării, este suficient să ne amintim că transportul fluvial fiind cel mai eficient mod de transport pentru mărfuri, iar Dunărea oferă o cale de transport pan-europeană. În acest context, Gianina Șerban a solicitat Ministerului Mediului să comunice dacă s-au făcut lucrări de întreținere în ultimele 12 luni și să transmită ce proiecte va iniția de-a lungul cursului Dunării în vederea stimulării turismului și a creșterii capacității de producție a energiei.

Ministerul Mediului a transmis, ca răspuns la solicitarea deputatei AUR Gianina Șerban, faptul că, în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare se implementează mai multe proiecte. Dintre acestea, o parte includ inclusiv lucrări de întreţinere/decolmatare /refacere ecologică a unor canale din interiorul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Instituția a pus la dispoziție o listă a acestor proiecte:

  • Proiect „Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversității şi resurselor halieutice Complexele lacustre: Dunavăț-Dranov, Razim-Sinoie, Zona Sinoie-Istria-Nuntaşi”. Rezultatul final va fi întreținerea /refacerea a 31 km de canale, valoarea contractului de lucrări fiind de 8,75 mil. lei.
  • Proiect „Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversităţii şi a resurselor halieutice – Complexele lacustre: Gorgova-Uzlina, Roşu-Puiu. Rezultatul final va fi decolmatarea unui total de aprox. 35 km de canale, printr-un contract de lucrări de 9,2 mil. lei.
  • Proiect „îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversităţii şi a resurselor halieutice – Complexele lacustre: Şontea-Fortuna, Matiţa Merhei, Somova-Parcheş”. Rezultatul final va fi decolmatarea/refacerea unui total de aprox. 93 km de canale, printr­-un contract de lucrări de 26,5 mil. lei.
  • Proiect „Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincţie a populaţiei de nurcă europeană – Mustela lutreota (specie de interes comunitar, critic periclitată) – din România – SAVE E-MINK-R0)”.

De asemenea, Ministerul Mediului a mai menționat că, prin PNRR, se va finanța un proiect de decolmatare a lacurilor din Delta Dunării – valoarea investiției este de 207.417.000 lei.