Boris Volosatîi (AUR) a solicitat MAE și Ministerului Educației să transmită cum au sprijinit românii de peste hotare și dacă au fost înființate școli cu predare în limba română pe Iângă oficiile diplomatice ale României în străinătate

Deputatul AUR Boris Volosatîi, vicepreşedinte al Comisiei pentru comunităţile de
români din afara graniţelor ţării, a cerut Ministerului Educației și Ministerului Afacerilor Externe un raport asupra modalităților în care care sprijinit diaspora românească prin organizarea de școli și cursuri de limbă și civilizație românească.

Boris Volosatîi a punctat că, potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cele două ministere pot „organiza (prin Institutul Limbii Române – ILR) unităţi de învăţământ cu predare în limba română pe Iângă oficiile diplomatice şi culturale ale României în străinătate, pot susţine lectorate în universităţi din străinătate, precum şi cursuri de cultură şi civilizație românească”.

Deputatul AUR a mai precizat că această prevedere legală a creat un cadru de oportunitate pentru colaborarea interinstituțională în vederea sprijinirii concrete a milioanelor de români de peste hotare, în condiţiile în care Româna are, în Europa şi în lume, una dintre cele mai ridicate rate ale expatrierii propriilor cetățeni.

MAE a transmis un răspuns la solicitarea deputatului Boris Volosatîi în care afirmă că, prin intermediul Cursului de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească coordonat de ILR, aproximativ 11.000 de elevi participă, anual, la aceste cursuri, în peste 800 de grupe organizate în şcoli din şapte state membre al Uniunii Europene (Spania, Italia, Portugalia, Bclgia, Irlanda, Franţa şi Germania).

De asemenea, acest curs face obiectul unor demersuri constante, „realizate cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, de identificare a posibilităților de extindere, în ultimii ani reuşindu-­se includerea în proiect a unor unităţi şcolare din Franţa (începând cu anul şcolar 2020- 2021) şi Germania (începând cu anul şcolar 2022-2023).

Pe de altă parte, Ministerului Educației a transmis că, până în prezent, nu au fost înfiinţate unităţi de învăţământ cu predare în limba română pe Iângă oficiile diplomatice şi instituţiile culturale ale României în străinătate.
„Deşi există mai multe forme de organizare a activităților educative şi culturale ale comunităților de români din afara graniţelor (asociaţii, parohii etc.), unele dintre ele autointitulate şcoli de limba română (de sâmbătă, de duminică etc.), acestea nu constituie, unităţi/instituţii de învăţământ, aşa cum este prevăzut în Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în răspunsul transmis de către instituție la solicitarea deputatului AUR Boris Volosatîi.