Lege în Parlament – Banii cash dispar din România: peste tot vom plăti doar cu cardul

Un proiect de lege aflat în circuitul parlamentar și aprobat de Comisiile de Buget încearcă eliminarea banilor cash din tranzacții. Salariile nu mai pot fi plătite cu bani cash, cu anumite excepții bine stabilite, iar comercianții vor fi obligați să accepte plata cu cardul.


„Plata veniturilor de natură salarială, asimilate salariilor și a beneficiilor de asistență socială se efectuează prin mijloace de plată fără numerar”, este prevederea care va duce la dispariția banilor cash, informează Adevărul.

Acest proiect are drept scop incluziunea socială. De asemenea, oferă instituțiilor statului un control mai bun asupra tranzacțiilor, frauda fiind mai dificil de realizat.

Oamenii care pot primi salariul cash
Prin excepție, consumatorul vulnerabil din punct de vedere financiar, definit la art.4 lit.e) din Legea nr.258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază, precum și personalul din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pot primi, la cerere, în numerar drepturile care li se cuvin potrivit prevederilor legale în vigoare.

Exceptate pot fi și categoriile de personal din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.

Comercianții, obligați să accepte plata cu cardul
Persoanele juridice prevăzute la alin.(1) și (3) pot oferi serviciul de avans în numerar la terminalele de plată în baza contractelor încheiate cu instituțiile acceptante și pot acorda avansuri în numerar, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acestea afișează la loc vizibil semnul privind acordarea acestui serviciu, precum și informații privind costurile serviciului.

Avansul prevăzut la alin.(5) se evidenţiază distinct pe bonul fiscal şi nu poate depăşi suma de 500 de lei. Tranzacţiile privind avansul în numerar se asimilează retragerilor de numerar de la bancomate, iar comisioanele aferente tranzacţiilor se stabilesc conform contractelor în vigoare între părţi. Comercianții pot percepe, de la titularul cardului, un comision care nu poate depăşi 1% din valoarea avansului acordat.”

Prezenta lege intră în vigoare la 180 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I și se aplică contractelor aferente conturilor de plăţi cu servicii de baza încheiate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi.