ROPRES

Ciprian Demeter: Politica USR, între abuz în serviciu și acte de corupție! Vlad Voiculescu, artizanul numirilor ilegale

Distribuiți acest articol!

un editorial de Ciprian Demeter

”Trăind din politică și prin politică… politicianistul e capabil de a falsifica totul” – Mihai Eminescu

Pe 24 aprilie 2023, viceprimarul Primăriei Municipiului București, Tomescu Horia, a anunțat pe facebook numirea la conducerea Administrației Spitalelor și Serviciilor Municipiilor București, instituție din subordinea Primăriei Municipiului București, a numitei Sivache Oana Gabriela. Numirea a avut loc, potrivit afirmațiilor viceprimarului Tomescu Horia, ,,în urma deciziei conducerii filialei USR București”.

La acea dată, la conducerea filialei USR București se afla Voiculescu Vlad, care a postat pe facebook câteva cuvinte în legătură cu numirea menționată: ,,Schimbarea domnului Plută cu doamna Sivache la vârful ASSMB este una la vedere, asumată de USR București”.

Potrivit art. 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie fapta persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influenţa ori autoritatea sa în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

Funcția de director general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București ASSMB este o funcție publică și ar trebui să fie ocupată prin concurs, conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea publică.

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București este un serviciu public de interes local înființat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București 378/2008, modificată prin Hotărârea CGMB nr. 298/31.08.2009. Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, este organizată şi funcţionează în baza Legii Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sanãtãtii cãtre autoritãţile administraţiei publice şi a Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 378/2008.

Conform art.155 aliniatul 8 din Codul Administrativ, „numirea conducătorilor instituțiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor și criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului”.

Deși este prevăzută numirea unei persoane până la ocuparea funcției prin concurs, numirea ar trebui să fie excepția, aceasta ar trebui să fie făcută în baza competenței și în niciun caz decisă de conducerea unui partid.

Trebuie precizat faptul că Vlad Voiculescu nu deține vreo funcție care să-i permită analiza competențelor necesare funcției de director general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, dar și-a folosit influența pe care o are ca șef al USR București, impunându-i subalternului de partid, viceprimarul Tomescu Horia, numirea persoanei stabilite de partid respectiv, Sivache Oana Gabriela.

Numirea lui Sivache Gabriela ca director general la Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București – ASSMB nu trebuia să aibă loc deoarece aceasta nu are nicio competență, mai ales că la singurul concurs pe care Sivache Gabriela l-a susținut în cadrul ASSMB, pe o funcție mult inferioară celei de director general, respectiv cea de șef serviciu, a obținut 4 puncte din 100, însă așa cum ne-a obișnuit, USR a numit în toate posturile așa-ziși oameni ”calificați”.

De altfel, folosirea influenței pe care o are ca șef de partid este o obișnuință pentru Vlad Voiculescu, acesta abuzând de folosirea influenței în formă continuată, deoarece toate numirile în funcții de directori ai diferitelor direcții din cadrul ASSMB au fost decise la partid, iar acest lucru îl putem constata și din postările din 10 februarie pe facebook ale Oanei Sivache în care susține că ,,Horia Tomescu și Vlad Voiculescu au format la ASSMB o echipă”.

Prin Recomandarea 10/2000 a Comitetului de Miniștri ai Consiliului Europei, a fost definit conflictul de interese care apare atunci când funcționarul public are un interes personal care influențează sau pare să influențeze îndeplinirea atribuțiilor sale oficiale cu imparțialitate și obiectivitate. Interesele private ale funcționarului public pot include un beneficiu pentru sine sau pentru familia sa, pentru rudele sale apropiate, pentru prieteni, pentru persoane sau organizații cu care funcționarul public a avut relații politice sau de afaceri. Interesul personal se poate referi și la orice datorii pe care funcționarul public le are față de persoanele enumerate mai sus.

Mai mult decât atât, în același mod sunt numiți managerii celor 19 spitale aflate în subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, viceprimarul Tomescu numind în funcția de directori de spitale ceea ce s-a agreat la vârful USR București, respectiv de către Voiculescu Vlad.

Edificator este un alt exemplu, numirea lui Furtună Ioan Bogdan ca manager al Spitalului Clinic Colțea, începând cu data de 04 mai 2022, anunțată anterior de Voiculescu Vlad a avut loc în același mod. Pe surse, se spune că managerul dr. Ioan Bogdan Furtună și directorul medical și-au plătit numirile prin mai multe achiziții directe stabilite de conducerea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București. Dar despre acest subiect vom reveni cu amănunte.

Amintindu-l pe Vlad Voiculescu, cel care este la butoanele numirilor în funcțiile de directori, nu putem să nu aducem în discuție scandalul studiilor de la Universitatea din Viena, ca să nu mai spunem că a încercat să mintă opinia publică prin prezentarea unor povești destul de puțin credibile.

Mai mult, dacă lecturăm CV-ul său, observăm că nu este licențiat niciunde, însă el se declară economist, adică percepția lui este că economistul este cel care face economii.

Referitor la studiile sale la Universitatea din Viena, răspunsul prof. univ. dr. Gerhard Speckbacher care vine să lămurească tipul de formă de studii și finalitatea acestora este următorul: „Meisterklasse Osteuropa” este un program separat, de 1 an, pentru studenți talentați din Europa de Est, care nu este oficial diplomă, dar toți studenții care finalizează cu succes acest program (precum domnul Voiculescu) primesc un certificat. După cum se poate vedea din „Diplomurkunde”(certificatul) pe care l-ați atașat, domnul Vlad Vasile Voiculescu a finalizat cu succes „Diplomstudium Betriebswirtschaft”.

Dacă ne uităm pe atestatul cu numărul 84421 din data de 22 ianuarie 2016, vom constata că lui Vlad Voiculescu i s-a atestat o notificare ca fiind și diplomă de licență și de master, în cadrul căreia i se echivalaseră studiile cu diplomă de master ciclul II ”prezentul atestat, cuprinde și ciclul de licență pentru care nu i s-a eliberat o diplomă distinctă, conferă același drepturi cu cele obținute de absolvenții de învățământ superior similare, acreditate, din România și este valabil cu prezentarea dipomei menționate mai sus, în original”.

Se pare că totul s-a întâmplat în ianuarie 2016 când prim-ministru era nimeni altul decât Dacian Cioloș, colegul de partid al lui Vlad Voiculescu. Se poate observa că acea adeverință atestă, de fapt, absolvirea unui curs deoarece o diplomă eliberată de Universitatea din Wienna nu arată ca o adeverință.

Interesant este cum Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor a reușit prin cele două personaje, director, Gabriela Marinela Lețcai și Lucica Gheorghiceanu, să emită un act prin care se echivalează studii de licență și master, chiar și în lipsa unei foi matricole. Întebarea care intervine este oare în câte alte cazuri ca și cel al lui Vlad Voiculescu, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor a echivalat cursuri ca fiind studii de licență și master. În acest caz cred că Parchetul competent trebuie să se sesizeze din oficiu cu privire la suspiciunea de fals și uz de fals în acte oficiale.

Trebuie precizat faptul că un atestat de echivalare a studiilor ar trebui să fie de forma celui de mai jos.

Napoleon Bonaparte spunea că: ”În politică, prostia nu e un handicap.”, iar nouă nu ne mai rămâne decât să constatăm că inteligența lui Vlad Voiculescu nu este decât o construcție searbădă și neconvingătoare, la fel ca toată activitatea sa.

Distribuiți acest articol!

S-ar putea să-ți placă și...