RUTE OCOLITOARE pentru Sic și Săvădisla. Cele două comune se închid la miezul nopții/ FORMULAR pentru localnici

Tranzitarea comunelor Sic și Săvădisla, de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestora, se va realiza pe rutele ocolitoare stabilite de CJSU Cluj, cu câteva excepții, iar localnicii se vor putea deplasa doar pe baza Declarației pe proprie răspundere.

Astfel, conform hotărârii aprobată vineri de CJSU Cluj, începând de la miezul nopții, și timp de 14 zile, în/din zonele carantinate Sic și Săvădisla este permisă intrarea/ieșirea pentru:

-transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionării populației;

-persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor;

-persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitate profesională în afara zonei carantinate;

-persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;

-deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;

-deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

-urgențe medicale;

-elevii care au domiciliul în zonele carantinate și care urmează cursurile unor unități de învățământ din alte unități administrativ-teritoriale pentru care nu este dispusă măsura de carantină zonală.

Rute ocolitoare pentru Săvădisla și Sic și Declarație pe proprie răspundere pentru localnicii care vor să se deplaseze

Tranzitarea zonelor carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestora, se va realiza pe rutele ocolitoare stabilite prin prezenta hotărâre, cu exceptia persoanelor care au domiciliul in localitatea Finisel, comuna Săvădisla, care vor tranzita localitatea Săvădisla făra a staționa în interiorul acesteia.

Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din zonele carantinate prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile europene, naționale, județene și comunale.

Toate persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) din hotarâre, vor prezenta autorităților competente un document din care să rezulte calitatea de elev, legitimație de serviciu valabilă, adeverință de salariat eliberată de angajator sau alt document care să ateste activitatea profesională, iar pentru deplasarea din alte motive decât profesionale vor prezenta o declarație din care să rezulte motivul justificat al deplasării.

Iată modelul de Declarație pe proprie răspundere pe care trebuie să o completeze localnicii. Formularul poate fi descărcat de AICI.