ROPRES

DOCUMENT – Vestea care se va răspândi ca focul în Sistem: Guvernul taie sporurile bugetarilor

Distribuiți acest articol!

Guvernul a publicat în transparență decizională Legea privind măsurile fiscale, prin intermediul căreia se vor limita drastic sporurile pentru condiții vătămătoare. Premierul Marcel Ciolacu va merge în fața Parlamentului, în cursul acestei săptămâni, unde își va angaja răspunderea pe acest proiect de lege.


În noua lege, Guvernul limitează sporurile pentru condiții vătămătoare la 15%, dar nu mai mult de 1500 de lei pe lună.

În paralel este în lucru și noua Lege a salarizării, care va elimina drastic sporurile. Sporurile existente în prezent vor dispărea aproape în totalitate, iar dacă vor exista, vor scădea și vor fi acordate numai pentru situații excepționale.

”Sporul va urma ocupația și nu persoana”, este filosofia din spatele noii Legi a salarizării.

Bugetarii care vor avea sporurile tăiate
Art. XXVII 1. Prevederile alin.(1), art.13 din Anexa I – Familia ocupațională de funcții bugetare ”Învățământ” din Legea –cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) În raport cu condițiile de muncă în care se desfășoară activitatea, condiții periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază dar nu mai mult de 1.500 lei brut lunar, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”

  1. Prevederile art.7, alin.(1) litera c) din Anexa II – Familia ocupațională de funcții bugetare ”Sănătateși asistență socială” din Legea –cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

”c) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază dar nu mai mult de 1.500 lei brut lunar, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respectiv;”

  1. Prevederile alin.(1), lit.d) din Anexa II – Familia ocupațională de funcții bugetare ”Sănătate și asistență socială” din Legea –cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

”d) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază dar nu mai mult de 1.500 lei brut lunar, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;”

  1. Prevederile lit. a), ale art.1, alin.(1) din Capitolul VI Reglementări specifice personalului din cultură, anexa III – Familia ocupațională de funcții bugetare „Cultură“ din Legea –cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază dar nu mai mult de 1.500 lei brut lunar, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

  1. Prevederile alin.(1), art.2, Capitolul VI Sporuri, premii și alte drepturi, din anexa IV – Familia ocupațională de funcții bugetare ”Diplomație” din Legea –cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, se acordă un spor de până la 15% din salariul de bază corespunzător funcției de încadrare dar nu mai mult de 1.500 lei brut lunar, proporțional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiții.”

  1. Art.4, alin.(1) din Anexa V – Familia de funcții bugetare Justiție și Curtea Constituțională din Legea –cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, personalul prevăzut la art. 1 beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de bază sau, după caz, din indemnizația de încadrare dar nu mai mult de 1.500 lei brut lunar, corespunzător timpului lucrat.”

  1. Alin.(2), art.12, lit.a) din Anexa VI – Familia ocupațională de funcții bugetare ”Apărare, ordine publică și securitate națională” din Legea –cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

”a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază dar nu mai mult de 1.500 lei brut lunar, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;”

  1. Prevederile lit. a) ale art.10, cap. II – Sporuri și alte drepturi din Anexa nr. VII – Reglementări specifice personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum și din cele aflate sub controlul Parlamentului din din Legea –cadru nr 153/2017, cu modificările și completările ulterioare se modifică și va avea următorul cuprins:

”a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază dar nu mai mult de 1.500 lei brut lunar, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;”

  1. Prevederile alin.(1), Articolului 1, Punctul B – Reglementări specifice funcționarilor publici Capitolul I, Anexa VIII – Familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație“ din Legea –cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare se modifică și se completează cu următorul conținut:

“(1) Funcționarii publici beneficiază de un spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază dar nu mai mult de 1.500 lei brut lunar corespunzător timpului lucrat”.

Distribuiți acest articol!

S-ar putea să-ți placă și...