Vom avea semnatura electronica in constructii, arhitectura si urbanism

Arhitecți, verificatori de proiecte, experți tehnici, auditori energetici pentru clădiri, diriginți de șantier, responsabili tehnici cu execuția, specialiștii în amenajarea teritoriului și/sau în urbanism, în domeniul monumentelor istorice, persoanele care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, în proiectarea și/sau executarea de instalații electrice și gaze naturale, cei care execută lucrări de specialitate din domeniul cadastrului, topografiei, geodeziei, fotogrammetriei, teledetecției și cartografiei – toți vor avea semnatură electronică.

Un proiect de OUG, ce urmează să fie aprobat de Guvern, va legifera semnătura electronică și documentele electronice în construcții, arhitectură și urbanism, precum și posibilitatea de depunere exclusiv electronică a documentațiilor de către persoanele fizice și juridice împuternicite să realizeze procesele de planificare și proiectare.

 » Sursa: www.arenaconstruct.ro