Statul român nu mai finanțează presa românească din Republica Moldova. Boris Volosatîi (AUR) solicită explicații

Statul român nu mai finanțează presa românească din Republica Moldova, deși Federația Rusă desfășoară o activitate intensă de propagandă anti-românească în stânga Prutului. Deputatul AUR Boris Volosatîi a constatat faptul că Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, care are atribuții în a sprijini românii din stânga Prutului, a încetat să mai ofere fonduri unor publicații importante din Republica Moldova, deși acestea aveau numeroși cititori. Volosatîi cere clarificări referitoare la acest caz.

Românii din spațiul românesc pruto-nistrean sunt una dintre țintele predilecte ale propagandei ruse, punctează Boris Volosatîi, în condițiile în care Rusia și-a intensificat amenințările hibride la frontiera de răsărit a Uniunii Europene și a NATO. Deputatul AUR atrage atenția că Rusia a creat inclusiv în România rețele de formatori de opinie pro-roși, care răspândesc informații false și promovează atât „doctrina otrăvită a eurasianismului dughinist”, cât și moldovenismul antiromânesc.

Volosatîi susține că, în acest condiții, este imperios ca publicul cititor de limbă română din Republica Moldova să fie informat corect, de pe poziții naționale și democratice, în respect față de adevărul curent sau istoric. Din motive necunoscute, mai multe publicații în limba română din stânga Prutului – printre care se numără ziare și reviste ce au susținut Mișcarea de Renaștere Națională din Republica  Moldova – nu s-au calificat spre a primi finanțare de la statul român, fără să li se ofere detalii. Deși editorii publicațiilor au solicitat să fie reexaminate, proiectele situația nu a fost rectificată.

Mai mult decât atât, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova dă dovadă de lipsă de transparență având în vedere că site-ul instituției nu sunt publicate detalii privind rezultatele, punctajul acordat proiectelor și nici suma aprobată per proiect.

Având în vedere situația prezentată și discriminarea la care este supusă presa de limbă română din Republica Moldova, Boris Volosatîi a înaintat o solicitare către secretarii de stat Maria Neacșu și Adrian Dupu în vederea clarificării acestui caz. Astfel, deputatul AUR a cerut răspuns la următoarele chestiuni:

  1. Motivele reale pentru care cererile de finanțare depuse de către presa scrisă românească din Republica Moldova au fost respinse de către DRRM atât în anul 2021, cât și în anul 2022;
  2. O analiză privind impactul refuzului DRRM de a finanța presa scrisă românească din Republica Moldova în condițiile războiului hibrid desfășurat de Federația Rusă;
  3. Cum explicați faptul că, în anul 2021, din suma total alocată celor 19 proiecte aprobate spre finanțare de ctătre RRRM, aproape 1 milion de lei românești au fost destinați organizațiilor, asociațiilor și instituțiilor din România și doar aproximativ 0,6 milioane de lei organizațiilor, asociațiilor și instituțiilor din Republica Moldova?
  4. Cum explicați faptul că în anul 2021 două firme din România, au reușit să scoată din bugetul destinat Relației cu Republica Moldova suma de 595 000 lei românești, tot atâta cât toate proiectele câștigătoare ale organizațiilor din stânga Prutului. Este vorba despre asociația „Creativepedia”, proaspăt fondată, în 2020, și beneficiară a 445000 lei, iar cealaltă, un S.R.L. „Quantum Media Creative” a ridicat din „ajutorul frățesc” alte 150  000 lei. Rugăm să precizați dacă între aceste două entități din România și secretarul de stat Adrian Dupu există sau nu vreo legătură directă sau indirectă, precum și faptul dacă Secretariatul General al Guvernului s-a sesizat asupra acestei disproporții bătătoare la ochi dintre cuantumurile sumelor alocate în România și, respectiv, în Republica Moldova.
  5. Raportul dintre cuantumul fondurilor bugetare alocate DRRM și utilizate pentru finanțarea unor entități din România față de cele utilizate pentru finanțarea unor entități din Republica Moldova în perioada 2018-2022, defalcat pe fiecare dintre anii perioadei.