Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil ( 8 noiembrie) ©

Biserica prăznuiește, an de an, pe 8 noiembrie, Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, cunoscuţi drept conducătorii cetelor de îngeri, păzitorii oamenilor de la naştere şi până la moarte şi călăuze ale sufletelor în drumul acestora spre rai
Este ziua pe care Biserica o dedică îngerilor, de aceea numele complet al acestei zile este Soborul mai-marilor Arhistrategi (căpetenii) Mihail şi Gavriil şi a tuturor Puterilor cereşti celor fără de trupuri.

Este ultima mare sărbătoare religioasă a Sfinţilor înainte de începerea Postului Crăciunului.

Sfântul Arhanghel Mihail înseamnă, în ebraică, „Cine este ca Dumnezeu?”. Asta după ce Mihail a spus: „Să luăm aminte, noi, care suntem făpturi, ce a pătimit Lucifer, cel care era cu noi: cel ce era lumina, acum întuneric s-a făcut. Cine este ca Dumnezeu?”. 

Sfântul Arhanghel Gavriil înseamnă, în limba ebraică, „bărbat-Dumnezeu”. Numele său conţine vestea că Dumnezeu se va face bărbat, că va asuma firea omenească. Gavril este arhanghelul bunelor vestiri: a vestit lui Ioachim şi Anei ca o vor avea pe Maria, deşi erau bătrâni; a vestit-o pe Fecioara Maria ca îl va naşte pe Iisus; l-a înştiinţat pe Zaharia de naşterea fiului lui, înaintemergătorului, Ioan Botezătorul; a vestit păstorilor ca în Bethelem s-a născut Mesia. Sfântul Gavril ocroteşte fecioarele, mamele şi pruncii şi duce rugăciunile la Dumnezeu.

În iconografia ortodoxă, Sfinţii Arhangheli Mihail si Gavriil sunt pictaţi pe cele două uşi laterale ale catapetesmei, ca păzitori ai uşilor raiului. Mihail este redat la miazănoapte, iar Gavriil la miazăzi.
În iconografia bizantină, Arhanghelii Mihail si Gavriil sunt cu doua aripi, semn al apartenenţei lor la lumea cerească.

Arhanghelul Mihail este reprezentat purtând în mână o sabie de foc, pentru ca el pedepseşte păcatul, pedepseşte nedreptatea şi apără pe cei drepţi.

 » Aflați mai multe informații aici.