Raisa Enachi (AUR): Integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii rămâne încă o provocare semnificativă

Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități se marchează în fiecare an, pe data de 3 decembrie, pentru a sensibiliza opinia publică referitor la avantajele care ar rezulta din integrarea persoanelor cu dizabilităţi în fiecare aspect al vieţii politice, sociale, economice şi culturale. Deputata AUR Raisa Enachi a susținut o declarație politică pe acest subiect, în care a vorbit despre măsurile ce pot fi adoptate de către Guvern pentru a veni în sprijinul acestor persoane.

Raisa Enachi a punctat că, deși numărul persoanelor cu dizabilități a crescut în ultimii ani, integrarea acestora pe piața muncii rămâne încă o provocare semnificativă.

„Există inițiative și programe care vizează îmbunătățirea accesului acestor persoane la oportunități de angajare și asigurarea unui mediu de lucru, însă nu sunt făcute suficiente demersuri pentru a fi puse și în practică”, a precizat deputata.

În context, Raisa Enachi a afirmat că una dintre problemele majore cu care se confruntă persoanele cu dizabilități în căutarea unui loc de muncă este discriminarea, deoarece există reticență din parte angajatorilor, din lipsă de informare sau prejudecăți. Doar educația și conștientizarea în rândul angajatorilor și a colegilor de muncă pot duce la o schimbare semnificativă. O altă problemă ține de accesibilitate. Persoanele nevăzătoare se confruntă cu obstacole în accesul lor la locurile publice, limitându-se libertatea de mișcare. Mai mult decât atât, lipsa marcajelor tactile și a semnalelor sonore la semafoare reprezintă o altă provocare majoră pentru persoanele cu dizabilități vizuale. „Absența acestor facilități în spațiul public îi expune pe acești oameni la riscuri inutile și poate contribui la izolarea lor într-o societate care ar trebui să promoveze incluziunea”, a spus Raisa Enachi.

În încheiere, Raisa Enachi a subliniat că Guvernul poate veni în sprijinul persoanelor cu dizabilități, prin promovarea unor politici incluzive pentru ocuparea forței de muncă. Aceste politici ar trebui să ofere facilități de acces, sprijin financiar pentru angajatori și programe de formare și adaptare a locurilor de muncă. Însă, un rol important îl are și comunitatea.

„Este esențial să se promoveze o cultură a respectului reciproc. Aceasta implică atât conștientizarea, cât și acțiuni concrete în vederea eliminării barierelor sociale și fizice. Este evident că este necesară o schimbare semnificativă în atitudinea și practicile societății românești pentru a asigura un tratament egal și demn pentru toți membrii săi, indiferent de abilități sau dizabilități”, a mai spus deputata Raisa Enachi.