Proiectele de investitii publice propuse in bugetul anului 2021

În vederea includerii în proiectul de buget pentru anul 2021 a proiectelor de investiții cu cele mai ridicate beneficii economice şi sociale, Ministerul Finanțelor a prezentat Guvernului, spre aprobare, lista proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate.

Ministerul Finanțelor Publice a întocmit această listă în urma analizării și verificării datelor transmise de ordonatorii principali de credite. Aceștia au transmis date privind valoarea actualizată a proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate, restul de finanțat și stadiul fizic și valoric corespunzător implementării acestora, termenele de finalizare, inclusiv indicatorii de performanță economică aferenți proiectelor de investiții publice, respectiv VENA (valoarea economică netă actualizată) și RIRE (rata internă de rentabilitate economică).

 » Sursa: www.arenaconstruct.ro