Pot fi accesati peste 100 mil euro pentru retele termice

A început depunerea de cereri de finanțare nerambursabilă pentru proiecte de investiții la nivelul sistemului centralizat de termoficare. Apelul de proiecte este deschis până la sfârșitul anului 2021. Aceasta conform Ghidului Solicitantului „Dezvoltarea infrastructurii de termoficare – proiecte noi”, făcut public ieri.  

Ce acțiuni sunt sprijinite

* Proiecte integrate de termoficare (noi)

Proiecte integrate de termoficare în cele 7 orașe selectate (Botoșani, Oradea, Iași, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Timișoara, Focșani) pentru continuarea investițiilor începute în perioada 2007-2013 prin POS Mediu 2007-2013.

Proiectele integrate vor conține următoarele tipuri de acțiuni (conform POIM):

– Modernizarea/extinderea rețelelor termice primare şi secundare din sistemele de alimentare cu energie termică,

 » Sursa: www.arenaconstruct.ro