Plata in 15 zile de la prezentarea facturilor, pentru lucrarile executate de constructori

Mai multe măsuri au fost propuse pentru buna derulare a proiectelor de investiții publice, menite să îi ajute atât pe beneficiarii proiectelor, cât și pe constructorii care le realizează.

Acest proiect legislativ a fost deja votat de Senat și a intrat în dezbatere la Camera Deputaților.

Propunerea are în vedere ca până la sfârșitul acestui an să funcționeze mecanismul de decontare prin Trezoreria Statului a facturilor aferente lucrărilor de investiții aflate în derulare, indiferent de modul de finanțare a lucrărilor, credite rambursabile sau finanțare din fonduri nerambursabile.

Astfel, operatorii economici sau subcontractorii vor prezenta spre decontare Trezoreriei Statului facturile aferente lucrărilor executate.

 » Sursa: www.arenaconstruct.ro