Misterele zilei istorice de 5 ianuarie 1859-Alegerea Colonelului Alexandru Ioan Cuza ca Domnitor al Moldovei

  1. Educația lui Alexandru Ioan Cuza în spirit modern și național

Alexandru Ioan Cuza a fost unul dintre tinerii moldoveni dedicați trup și suflet luptei pentru propășire națională și realizarea Unirii Țării Românești cu Moldova.  S-a născut cu puțin peste două secole în urmă, la 20 martie 1820, la Bârlad. Tatăl său, Ioan Cuza era un boier român din Moldova cu avere mijlocie, care ocupase funcții în administrația Moldovei. Mama lui, Sultana Cozadini provenea dintr-o familie greco-italiană, din Constantinopol, care însă adoptase modul de viață românesc și se stabilise în Moldova.

            Micul Alexandru Ioan Cuza va urma școala, ca toți copiii cu posibilități ai familiilor boierești din Moldova, la celebrul Pension Victor Cuenim din Iași, deschis recent, în 1828. Victor Cuenim era un ofițer francez din armata lui Napoleon care nu s-a mai întors în Franța, din campania din Rusia, alegând să își folosească resursele financiare pentru a construi în Iași, o școală, dat fiind faptul că boierimea română voia să-și  educe copiii în spiritul cunoașterii limbii franceze și a culturii occidentale, după 1821. Aici, îl regăsim coleg de școală, între alții,  cu Mihai Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, viitori revoluționari și oameni politici ca și el. Pe lângă educația școlară propriu-zisă, elevii au venit în contact și cu ideile novatoare ale Revoluției Franceze.

            În 1835, Alexandru Ioan Cuza și-a susținut examenul de Bacalaureat la Paris, apoi a urmat studii universitare de drept, după aceea de medicină, pe care nu le-a finalizat cu o diplomă de licență. A făcut parte din Societatea Economiștilor, unde va activa până în 1840.

2.Activitatea administrativă-punct de plecare în activitatea politică

La acea dată, în Moldova, tinerii cu studii, chiar nefinalizate, puteau accede în funcții administrative, în condițiile în care din 1831 și 1832, în Țara Românească și Moldova intraseră în vigoare Regulamentele Organice, cu rol de constituții, redactate sub ordinul Rusiei Țariste, de către comisii de boieri români și demnitari ruși.

 Așadar, în timpul domniei lui Mihail Sturdza (1834-1848), Alexandru Ioan Cuza intră în sistemul judiciar, conducând ca președinte, Judecătoria Covurlui.  La 30 aprilie 1844, s-a căsătorit cu Elena Rosetti, sora lui Theodor Rosetti, viitor șef al Guvernului în 23 martie 1888-26 martie 1889 și Guvernator al Băncii Naționale a României între 1890 și 1895. Zestrea acesteia îi va permite să aibă averea necesară pentru a fi ales în Adunarea Deputaților și, mai târziu să candideze la funcția de domn al Moldovei.

 » Continuați să citiți întreg articolul în magazinul istoric 1859.EU