La Mulți Ani tuturor purtătorilor numelor Sfinților Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail! INEDIT: Patriarhul Daniel în 2005, pe când era Mitropolit, la hramul Mănăstirii Petru Vodă, cu Părintele Justin Pârvu

Astăzi întreaga Românie creștină prăznuiește Soborul Sfinților Arhangheli Mihail, voievodul oștilor cerești, Gavriil, bine-vestitorul, Rafail, tămăduitorul și al tuturor puterilor cerești, care este și hramul Mănăstirii Petru Vodă ctitorită de Părintele Justin Pârvu, Duhovnicul Neamului, și închinată și mărturisitorilor din temnițele bolșevice, martiri ai Ortodoxiei din veacul trecut. Urând La Mulți Ani tuturor purtătorilor numelor Sfinților Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail fără a-i uita pe ceilalți arhangheli, Uriil, Salatiil, Gudiil si Varahiil, vă oferim o oră de filmare din 2005, cu Patriarhul Daniel, pe când era Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, la hramul și sfințirea Mănăstirii Petru Vodă de călugări dar și la așezămintele pentru copii de la Mănăstirea de maici din zonă, alături de Părintele Justin Pârvu, al cărui cuvânt îl și publicăm mai jos. La Mulți Ani! 

Cuvânt de ctitor – Părintele Justin la sfințirea bisericii Mănăstirii Petru Vodă (2005)

Înalt-Preasfinția voastră, Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți frați și surori întru Domnul,

Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și
cu săvîrșirea Duhului Sfînt, cu binecuvîntarea Înalt Prea-Sfințitului
Părinte Mitropolit Daniel al Moldovei și Bucovinei, cu sprijinul și
munca multor binecredincioși creștini s-a înălțat această sfântă
mănăstire cu hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, spre slava
lui Dumnezeu, Celui în Treime slăvit și spre mântuirea și sporirea
duhovnicească a tuturor iubitorilor de Hristos.

Motivele ridicării acestei mănăstiri pe aceste meleaguri sunt următoarele:

1. În copilărie colindînd pe aceste
meleaguri natale visam și doream ridicarea aici a unui sălaș sihăstresc.
După 1964, după decretul de amnistie a deținuților politici, am revenit
pe aceste meleaguri natale și din nou a reînviat în sufletul meu visul
copilăriei și al tinereții mele. În 1977 am făcut un pelerinaj la
Sfîntul Munte Athos și mi-am dorit ca rînduielile athonite să se pună în lucrare și într-o mănăstire de la noi. După 1990 realizarea unei asemenea dorințe se arătă la orizont.

2. Un al doilea motiv pentru ridicarea
acestei mănăstiri a fost acela de a menține și întări pe valea Bistriței
duhul evlaviei și al trăirii ortodoxe așa cum merită locuitorii din
această zonă, ca unii ce au venit din Ardeal în urma prigoanei pentru
uniație a lui Bukow de după anul 1761, și și-au părăsit locurile natale
avînd ca singură dorință păstrarea credinței celei drepte ortodoxe.

3. În al treilea rînd am dorit ca această mănăstire să fie înălțată pentru comemorarea tuturor celor ce s-au jertfit în temnițele comuniste,
știuți și neștiuți, pentru păstrarea ființei naționale românești și a
credinței strămoșești nealterate, precum și pentru pomenirea tuturor
eroilor neamului căzuți în toate timpurile și locurile.

Astfel, cu Binecuvîntarea Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Daniel, pe 14 Mai 1991 s-a pus piatra de temelie a bisericii din incintă și astfel, cu ajutorul lui Dumnezeu, al Sfinților
Arhangheli, a Maicii Domnului și a tuturor sfinților,

 » Citește întreg articolul pe www.activenews.ro