Ionut NEAGU – Senator AUR. Întrebare către MApN: „Câte cimitire, morminte și monumente de război, au fost reabilitate în perioada 1990-2020, în județele Covasna și Harghita?”

Senator Ionuț NEAGU, secretar al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi a adresat o întrebare parlamentară domnului Nicolae-Ionel CIUCĂ, ministru al Apărării Naționale, privind reabilitarea cimitirelor, monumentelor și operelor comemorative de război ale eroilor români din judeţele Covasna și Harghita.

„În județele Covasna și Harghita există mai multe cimitire, morminte, monumente și alte opere comemorative de război ale eroilor români căzuți în Primul și al Doilea Război Mondial.

Astfel, în județul Covasna sunt amplasate 58 de locuri de înhumare, din care în 5 își dorm somnul de veci 47 de eroi români, iar în 53 de locuri sunt înhumați 2357 de eroi străini (austrieci, germani, ruși și sovietici, sârbi, unguri). De asemenea, în județul Covasna avem 106 opere comemorative de război, dintre care 15 monumente dedicate eroilor români și 91 dedicate eroilor străini (austrieci, germani, sovietici și unguri).  

În județul Harghita sunt amplasate 108 locuri de înhumare, din care în 16 își dorm somnul de veci 966 de eroi români, iar în 92 de locuri sunt înhumați 3573 de eroi străini (austrieci, cehi, germani, italieni, ruși și sovietici, sârbi, slovaci, polonezi, unguri). De asemenea, în județul Harghita avem 209 opere comemorative de război, din care 17 sunt dedicate eroilor români și 192 sunt dedicate eroilor străini (austrieci, slovaci, sovietici și unguri).”

Potrivit articolului 24 alin (1) din Legea nr. 379/2003, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor (ONCE) din cadrul Ministerului Apărări Naționale poate susține, pe baza procedurii de selecție publică de proiecte, finanțarea sau cofinanțarea lucrărilor de înființare a operelor comemorative de război aflate pe teritoriul național, în funcție de importanța sau de amploarea acestora.

De asemenea, ONCE, în calitatea sa de organ de specialitate al administrației publice centrale, are atribuția legală de a controla respectarea regimului juridic al mormintelor și operelor comemorative de război, а aplica sancțiuni sau a sesiza, după caz, autoritățile abilitate de lege, atunci când regimul acestora este încălcat.

„Ținând cont de cele expuse mai sus, am cerut domnului Nicolae-Ionel CIUCĂ, ministru al Apărării Naționale să transmită oficial:

  1. O listă completă a cimitirelor, mormintelor, monumentelor sau altor opere comemorative de război din județele Covasna și Harghita, defalcat pe fiecare județ și localitate.
  2. Câte cimitire, morminte, monumente sau alte opere comemorative de război, și care anume dintre ele au fost reabilitate în perioada 1990-2020, în județele Covasna și Harghita, beneficiind de finanțarea sau cofinanțarea nerambursabilă a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor din cadrul Ministerului Apărării Naționale. Rugăm să specificați în fiecare caz aparte volumul finanțărilor nerambursabile acordate de către ONCE.
  3. Dacă au existat interferențe/implicații administrative, politice, financiare sau de alt ordin ale altor state (iar dacă da, al căror state anume, în ce temei, în ce formă, prin care mecanisme bilaterale sau multilaterale, în ce volum și cu ce rezultat?) în ceea ce privește înființarea, întreținerea sau reabilitarea cimitirelor, mormintelor sau monumentelor comemorative de război din județele Covasna și Harghita.
  4. Care este starea cimitirelor, mormintelor, monumentelor sau a altor opere comemorative de război ale eroilor români din Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni, Dobolii de Jos, Brețcu și Valea Uzului și dacă Oficiul Național pentru Cultul Eroilor a exercitat în ultimii doi ani controlul modului de respectare a regimului juridic al acestora.
  5. Care sunt cimitirele, mormintele, monumentele sau alte opere comemorative de război din județele Covasna și Harghita pentru care sunt preconizate lucrări de reabilitate/restaurare în anul 2021 (cu sau fără finanțarea din partea ONCE) și care este cuantumul fondurilor bugetare estimate pentru aceste lucrări?”