Ionuț Neagu (AUR): Românii din Covasna și Harghita trebuie să aibă aceleași drepturi ca persoanele aparținând minorităților naționale din țara noastră

Senatorul AUR Ionuț Neagu afirmă că, potrivit Protocolului adițional la Convenția europeană a drepturilor omului referitor la drepturile minorităților (art. 13), românii din județele județele Covasna și Harghita, numeric inferiori, ar trebui să se bucure de drepturi specifice, care includ reprezentare parlamentară și subvenții bugetare.

Potrivit art. 13 din documentului mai sus menționat, exercițiul drepturilor și libertăților enunțate în acest Protocol li se aplică integral persoanelor aparținând unui grup majoritar în ansamblul statului, dar minoritar în una sau mai multe regiuni”. În acest context, senatorul AUR a făcut o interpelare către viceprim-ministru Kelemen Hunor privind exercițiul drepturilor și libertăților prevăzute de către acest document. Autoritățile discriminează românii din aceste două județe prin faptul că nu li se acordă aceleași drepturi precum celorlalte minorități etnice de pe teritoriul țării noastre.

Redăm mai jos conținutul interpelării adresate viceprim-ministrului Kelemen Hunor:

Stimate domnule viceprim-ministru,

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a adoptat, la 1 februarie 1993, Recomandarea 1201 (1993) privind Protocolul adițional la Convenția europeană a drepturilor omului referitor la drepturile minorităților. 

Articolul 13 al Protocolului a stabilit: ”Exercițiul drepturilor și libertăților enunțate în acest Protocol li se aplică integral persoanelor aparținând unui grup majoritar în ansamblul statului, dar minoritar în una sau mai multe regiuni”.

Așa cum bine cunoașteți, etnicii români, majoritari în ansamblul României, reprezintă un grup numeric minoritar în județele Covasna și Harghita, fapt confirmat cu ocazia recensămintelor generale ale populației României. Astfel, în județul Covasna, etnicii români au reprezentat 23,40% sau 54586 persoane dintr-un ansamblu de 233256 în anul 1992, 23,28% sau 51794 persoane dintr-un ansamblu de 222449 în anul 2002 și 21,42% sau 45021 persoane dintr-un ansamblu de 210177 în anul 2011. În județul Harghita etnicii români au reprezentat 14,05% sau 48948 persoane dintr-un ansamblu de 348335 în anul 1992, 14,06% sau 45870 persoane  în anul 2002 și 12,60% sau 39196 persoane dintr-un ansamblu de 310867 în anul 2011.

România este statul în care drepturile minorităților naționale sunt asigurare peste standardele europene în domeniu. Minoritățile naționale din țara noastră beneficiază, între altele, de reprezentare parlamentară și subvenții bugetare consistente acordate prin Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Sumele primite de organizațiile reprezentative ale minoritățile naționale de la bugetul de stat al României cunosc o dinamică pozitivă din an în an, în contrast izbitor cu sumele alocate de la bugetul de stat organizațiilor reprezentative ale românilor de pretutindeni. În același timp, organizațiile reprezentative ale românilor numeric minoritari din județele Covasna și Harghita nu beneficiază de același regim de subvenționare bugetară ca și organizațiile reprezentative ale minorităților naționale din țara noastră și nici nu sunt reprezentați parlamentar în baza acelorași criterii ca și minoritățile naționale din România, fapt pasibil de interpretare ca discriminare.

Având în vedere cele expuse mai sus, precum și ținând cont de atribuțiile dumneavoastră în calitate de viceprim-ministru al României și reprezentant de prim rang în actuala guvernare din partea celei mai numeroase minorități naționale din România, minoritate majoritară numeric în județele Covasna și Harghita, vă rugăm respectuos să ne transmiteți:

  1. Un punct de vedere oficial al dumneavoastră asupra necesității obiective și posibilității reale de completare și modificare a cadrului legislativ și normativ actual din România în sensul aplicării etnicilor români din județele Covasna și Harghita și organizațiilor reprezentative ale acestora a aceluiași tratament ca și persoanelor aparținând minorităților naționale din țara noastră și organizațiilor reprezentative ale acestora, inclusiv subvenționarea de la bugetul de stat și reprezentarea parlamentară.
  2. Propunerile dumneavoastră concrete ca viceprim-ministru al României în vederea aplicării etnicilor români din județele Covasna și Harghita și organizațiilor reprezentative ale acestora a aceluiași tratament ca și persoanelor aparținând minorităților naționale din țara noastră și organizațiilor reprezentative ale acestora, inclusiv subvenționarea de la bugetul de stat și reprezentarea parlamentară.

Solicit răspunsul dumneavoastră oral și în scris,

Senator Ionuț NEAGU