Intretinerea cladirilor si terenurilor, instituita prin lege

Tencuirea şi zugrăvirea periodică a faţadelor fac parte dintre obligațiile instituite printr-o lege promulgată ieri de către președintele Klaus Iohannis.

Lucrările de întreținere și curățenie a clădirilor și terenurilor sunt obligatorii să fie asigurate de către persoanele fizice și juridice, precum și de autoritățile și instituțiile publice care le au în proprietate sau în folosinţă.

Același lucru este valabil inclusiv pentru anexe, incinte, împrejmuiri, precum şi oricare alte spaţii utilizate de proprietar.

În cazul nerespectării acestor obligaţii legale în termenele notificate de primar, de 30 de zile, primarul poate aproba executarea de către autoritatea administraţiei publice locale a acţiunilor de curăţare și igienizare.

 » Sursa: www.arenaconstruct.ro