În 2021 MAE va organiza peste 100 de consulate mobile

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României vor organiza, în cursul acestui an, peste 100 de consulate itinerante (mobile), informează un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE)

Locul unde vor fi organizate respectivele consulate mobile şi estimarea perioadei în care acestea vor fi deschise pot fi regăsite pe site-ul ministerului român, la linkul: www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2021/2021_pdf/lista_consulate_itinerante_urmare_consultarii.pdf.

Totodată, MAE precizează că, de la începutul acestui an, din calendarul propus iniţial au fost deja organizate 10 consulate itinerante (mobile) în Australia (Brisbane), Republica Italiană (Reggio Calabria), Republica Malta (Aura), Regatul Danemarcei (Aalborg), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (Newcastle, Bristol, Plymouth, Hull şi Coventry) şi Regatul Spaniei (Insulele Canare).

MAE reaminteşte că demersul privind stabilirea unei noi proceduri privind organizarea consulatelor itinerante (mobile), ce introduce, printre altele, şi organizarea de consultări publice în acest sens, vine în sprijinul cetăţenilor români din afara ţării, ca răspuns la semnalările cu caracter general sau punctual primite din partea acestora şi în întâmpinarea nevoilor comunităţilor de a avea acces predictibil la servicii consulare, cât mai aproape de domiciliul sau reşedinţa în străinătate.

Totodată, noua procedură face parte din planul amplu de reformă consulară, iniţiat de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, noua procedură de realizare a consulatelor itinerante (mobile) urmărind realizarea unui calendar anual de organizare a acestor acţiuni, care să ofere o mai mare predictibilitate a furnizării de servicii consulare membrilor comunităţilor româneşti. Principalele elementele de noutate stabilite prin noua procedură mai prevăd, printre altele, criterii mai clare privind organizarea de consulate itinerante (mobile), rezultate mai ales din consultarea mediului asociativ şi a membrilor comunităţilor româneşti, precum şi măsuri de eficientizare a comunicării acestor iniţiative în spaţiul public, pentru o bună informare, în timp util, a persoanelor interesate.

Demersul de consultare publică şi implicare a mediului asociativ la elaborarea Planului anual constituie o premieră în activitatea MAE şi a facilitat dialogul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României cu reprezentanţi ai mediului asociativ şi ai comunităţilor româneşti din statele de reşedinţă, precizează sursa citată.

În urma acestui proces, lansat la 1 aprilie 2021, au fost primite peste 1.000 de solicitări şi propuneri (prin email, telefonic sau reţele sociale), iar pe baza acestor recomandări, faţă de calendarul propus iniţial, vor fi organizate, suplimentar, consulate itinerante (mobile) în Republica Italiană (Trapani, Sicilia), Statele Unite ale Americii (San Francisco, Portland, Seattle, Las Vegas, Denver, Phoenix) şi Ecuador (Quito). De asemenea, în urma acestui proces, au fost modificate perioadele şi/sau locaţiile în care urmează să fie organizate consulate itinerante (mobile) în Australia, Canada, Republica Elenă, Republica Franceză şi Statele Unite ale Americii.

Consulatul itinerant (mobil) este o activitate cu caracter ocazional care presupune deplasarea unei echipe consulare mobile într-o localitate unde se află o comunitate românească, aflată la distanţă faţă de un oficiu consular permanent, în vederea prestării de servicii consulare solicitate de membrii comunităţii respective. Echipele consulare mobile sunt formate din consuli şi funcţionari consulari ai misiunii diplomatice sau oficiilor consulare care organizează această activitate şi sunt dotate cu echipamente tehnice necesare preluării şi procesării serviciilor consulare în regim offline. Cu ocazia acestor consulate itinerante (mobile), se poate procesa o gamă foarte variată de servicii consulare, precum acte notariale, documente de călătorie şi de stare civilă, obţinere de acte din România.