Fostul PRIMAR din CIOBANU speră ca PRESCRIPŢIA faptelor să-l SCAPE de CONDAMNARE

Ioan Suciu, fostul primar din Ciobanu, este obișnuit să facă drumuri la instanță, el fiind anchetat și condamnat în mai multe cauze. În una dintre ele, instanța de fond a dispus încetarea procesului penal, ca urmare a intervenirii prescripției. Însă, decizia nu a fost definitivă, iar acum a fost înregistrat apelul, termenul fiind stabilit pentru data de 11.02.2021.

În fapt, la data de 15 iunie 2009 , partea civilă S.C. Florom S.R.L. a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârșova, solicitând efectuarea de cercetări față de persoanele care, în ziua de 7 martie 2009, au demolat o clădire din cărămidă, edificată fără autorizație de construire, pe un teren situat în imediata apropiere a Lacului Hasarlîc, precum și o turbină eoliană care asigura curentul electric în respectiva clădire. S-a arătat în plângere că, cu aceeași ocazie, i-au fost sustrase mai multe bunuri din patrimoniu, cum ar fi: pompă de apă, scule de pescuit, piese de tractor, chei și accesorii, sobă de teracotă, uși, parâme plasă gard, materiale de construcții. După efectuarea de cercetări și după începerea urmăririi penale, prin Ordonanța nr. 430/P/2009 din data de 30 decembrie 2011 s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a inculpaților, între care și Suciu. Ulterior, cercetările au fost reluate.

A demolat o clădire

După efectuarea urmăririi penale, s-a reținut că Ioan Suciu, în perioada septembrie 2008 – martie 2009, în calitate de primar al comunei Ciobanu, cu rea-credință, și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu, cauzând o vătămare a drepturilor și intereselor legitime ale persoanei vătămate, împotriva căreia întreprins mai multe acțiuni nelegale care au condus la împiedicarea desfășurării activității, precum și la producerea unor prejudicii materiale. În acest sens se reține că partea civilă a fost somată de inculpat la data de 11.09.2008 să prezinte, în termen de 10 zile de la primi rea adresei, documentele necesare, conform Legii nr. 50/1991, pentru construcția realizată pe malul lacului Hazarlîc.

La data de 29.09.2008, Suciu a comunicat o nouă adresă către partea civilă , prin care i s-a adus la cunoștință că, potrivit contractului încheiat de partea civilă la data de 29.11.2006 , deține doar dreptul de a exploata luciul de apă și, întrucât partea civilă deținea o construcție ilegală pe proprietatea privată a Consiliului Local Ciobanu , fiind somată, totodată, să procedeze, în termen de 10 zile, la demolarea construcției în speță, în caz contrar urmând a fi demolată de Primăria comunei Ciobanu, contra cost. Pentru accesul la luciul de apă, i s-a pus în vedere părții civile să construiască un ponton din drumul național Hârșova-Tulcea.

După circa o săptămână, inculatul a dispus montarea unei bariere metalice pe drumul de acces către exploatația piscicolă, drum folosit în mod uzual de administratorul și angajații părții civile. În continua re, inculpatul a interpretat eronat prevederile Legii nr. 50/1991, în sensul că, deși avea cunoștință că partea civilă a edificat o construcție, fără autorizație în acest sens, a aplicat părții civile o amendă contravențională de 5.000 lei.Totodată, s-a dispus desființarea construcțiilor edificate până la data de 30 ianuarie 2009. După mai multe acțiuni abuzive ale lui Suciu, la data de 7 martie 2009, inculpatul S.I., împreună cu alte persoane au demolat imobilul situat pe malul Lacului Hazarlîc. Cu această ocazie a fost demolată și o turbină eoliană amplasată în imediata vecinătate a construcției.

Instanța de fond a dispus încetarea procesului penal

”Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului S.I. – pentru infracţiunile de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art. 246 Cod penal din 1969 cu aplicarea art.5 Cod penal din 2009 şi instigare la infracţiunea de distrugere prev. de art. 25 Cod penal din 1969 raportat la art. 217 alin.1 Cod penal din 1969, cu aplicarea art.5 Cod penal din 2009, ambele cu aplicarea art. 33 lit.a) Cod penal din 1969 ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale”, potrivit minutei judecătorești. Acum urmează să se judece apelul.

Liliana IONIȚĂ