Formatori ai Casei Corpului Didactic Iaşi, într-o inedită experienţă educativă la Oslo

Un grup de cinci experţi educaţionali, profesori metodişti şi formatori ai Casei Corpului Didactic “Spiru Haret” Iaşi au participat în Norvegia, la Oslo, în perioada  5-12 octombrie 2021, la cursul “Building Democratic Cultures at School”. O manifestare desfăşurată la The European Wergeland Center (EWC) din capitala acestui stat scandinav, în cadrul unei mai ample activităţi europene: Proiectului SEE “Democracy Start with you! – DEM is YOU!”.

Cursul a vizat familiarizarea participanţilor cu cele mai noi instrumente ale Consiliului Europei în ceea ce priveşte cultura democratică şcolară. De asemenea, activităţile derulate au avut ca scop şi ghidarea cursanţilor în vederea promovării şi implementării acestor valori în cadrul şcolilor, precum şi în integrarea practicilor inovative în procesul de predare-învăţare si de formare continuă a profesorilor.

Amintim că Proiectul “Democracy Start with you! – DEM is YOU!” se derulează prin PROGRAMUL DE EDUCAŢIE, BURSE, UCENICIE ŞI ANTREPRENORIATUL TINERILOR ÎN ROMÂNIA, este finanţat prin granturile SEE 2014-2021 şi se desfăşoară la Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iaşi în perioada iulie 2021 – decembrie 2022.

Proiectul îşi propune îmbunătăţirea şi achiziţia de noi competenţe în rândul a 10 formatori care să formeze, la rândul lor, cadrele didactice din judeţul Iaşi în vederea eficientizării procesului educativ prin crearea de şcoli democratice în care toţi actorii să fie implicaţi activ.

 » Aflați mai multe informații aici.