Finanțările Regio-POR pentru susținerea IMM-urilor

Regiunea Vest beneficiază de o alocare de 17.655.000 de euro în cadrul apelului aferent Axei prioritare 2 a POR, Prioritatea de Investiții 2.2. – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” (PI 2.2 IMM – apel 2020). Apelul se adresează întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban sau întreprinderilor mijlocii din mediul rural. Nu sunt eligibile microîntreprinderile. Valoarea finanțării nerambursabile care poate fi acordată este între minimum 1.500.000 de euro și maximum 6.000.000 de euro, iar investițiile eligibile în cadrul acestui apel sunt finanțabile prin ajutor de stat regional pentru: construirea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii; dotarea cu active corporale și necorporale. Cererile de finanțare pot fi depuse în perioada 30.10.2020, ora 12:00 – 30.11.2020, ora 12:00.

Comentarii

comentarii

 » sursa: ziuadevest.ro