Finanțări de peste 17,6 milioane de euro pentru IMM-urile din Regiunea Vest. Ultimele zile pentru depunerea proiectelor

Întreprinderile mici și mijlocii din Regiunea Vest au oportunitatea de a accesa noi finanţări europene nerambursabile prin Regio – Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020 în această perioadă. În cadrul noului apel de proiecte pentru susținerea IMM-urilor,  cererilor de finanţare mai pot fi depuse, prin aplicația MySMIS, până luni, 30 noiembrie, ora 12:00, când se încheie perioada de depunere. Firmele din Regiunea Vest beneficiază de o alocare financiară de 17.655.000 de euro în cadrul apelului aferent Axei Prioritare 2 a POR 2014-2020, Prioritatea de Investiții 2.2. – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” (PI 2.2 – IMM, Apelul 2020). Pot accesa aceste finanţări întreprinderile mici și mijlocii din mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) sau întreprinderile mijlocii din mediul rural. Valoarea finanțării nerambursabile care poate fi acordată este între minimum 1.500.000 de euro și maximum 6.000.000 de euro. Nu sunt eligibile microîntreprinderile în cadrul acestui apel. Investițiile eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional vizează construirea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii, respectiv dotarea cu active corporale și necorporale. Pentru componenta de ajutor regional a proiectului, contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile este de minimum 45% pentru întreprinderile mici și minimum 55% pentru întreprinderile mijlocii. Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contribuția programului este de maximum 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis.

Comentarii

comentarii

 » sursa: ziuadevest.ro