Deputat AUR: Cerem Guvernului Ciucă să nu discrimineze urmașii românilor expulzați de către Ungaria horthystă

Guvernul Ciucă îi discriminează încă o dată pe etnicii români în favoarea minoritarilor. De această dată, coaliția PSD-PNL-UDMR a decis să amâne plata indemnizațiilor urmașilor românilor expulzați în 1940, potrivit OUG nr. 130/2021 din 17 decembrie 2021, pentru a nu afecta echilibrul bugetar. Măsura îi vizează îndeosebi pe etnicii români expulzați sau strămutați din teritoriile românești ocupate de către Ungaria fascisto-horthystă în urma odiosului Dictat de la Viena din 1940. Astfel, aceste drepturi urmează să fie acordate începând cu 1 ianuarie 2023, dar decizia nu se aplică și în cazul urmașilor persoanelor deportate de altă etnie.

În acest context, deputatul AUR Ciprian-Titi Stoica solicită prim-ministrului Nicolae Ciucă anularea deciziei discriminatorii adoptate de Guvern, care a fost criticată dur de Asociația românilor refugiați și expulzați în anul 1940.

Ordonanța de Urgență nr. 130/2021 prevede în articolul XI că: „Alineatul (1) al articolului II din Legea nr. 154/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 7 iunie 2021, se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Prin derogare de la prevederile art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, drepturile stabilite potrivit art. 3^1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se acordă și se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2023”.

  „Din categoria pentru care guvernul dumneavoastră a decis să amâne cu un an de zile acordarea și plata indemnizațiilor fac parte, conform legii, persoanele care aveau domiciliul pe teritoriul statului român sau pe teritoriile românești vremelnic ocupate de către alte state, indiferent dacă localitatea în care au fost refugiate, expulzate sau strămutate se afla sub administrație românească ori sub administrația acelor state. În mod special sunt vizați etnicii românii refugiați, expulzați sau strămutați din teritoriile românești ocupate de către Ungaria fascisto-horthystă conform odiosului Dictat de la Viena din 1940”, arată Stoica.

Deputatul AUR solicită Guvernului Ciucă să acorde drepturi egale urmașilor românilor expulzați cu cele ale urmașilor deportaților minoritari. Totodată, acesta solicită prim-ministrului să transmită următoarele documente, vizavi de problema prezentată anterior:

  1. Motivele reale și temeinice, conforme cu prevederile constituționale, cadrul juridic internațional și cel național, pentru care Cabinetul dumneavoastră a admis voit discriminarea etnicilor români în raport cu etnicii neromâni în ceea ce privește plata indemnizațiilor pentru urmașii deportaților pe criterii etnice.
  2. Avizul Ministerului Justiției, conform Regulamentului privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului, prezentat pe marginea proiectului OUG nr. 130/2021 în partea referitoare de diferența de tratament aplicată etnicilor români în raport cu etnicii neromâni.
  3. Avizul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pe marginea proiectului OUG nr. 130/2021, prezentat în conformitate cu litera c), alin. (1) al art. 9 din Regulamentul de organizare și funcționare a CNCD.
  4. Punctul de vedere oficial al Secretariatului General al Guvernului, conform Regulamentului privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului, prezentat pe marginea proiectului OUG nr. 130/2021 în partea referitoare de diferența de tratament aplicată etnicilor români în raport cu etnicii neromâni.
  5. Alte avize și puncte de vedere oficiale ale altor instituții sau autorități naționale, în cazul în care asemenea avize și puncte oficiale de vedere au fost solicitate și prezentate înaintea adoptării de către guvernul dumneavoastră a OUG nr. 130/2021.
  6. Numărul de persoane, defalcat pe județe, pentru care guvernul dumneavoastră a decis amânarea cu un an de zile a acordării și plății indemnizațiilor pentru urmașii deportaților pe criterii etnice din teritoriile vremelnic ocupate de către alte state.
  7. Cuantumul total al indemnizațiilor pe care guvernul ar fi trebuit să le acorde și plătească în 2022 acestei categorii de persoane dacă nu ar fi amânat cu un an aceste acordări și plăți.
  8. Cuantumul total al indemnizațiilor pe care guvernul ar urma să le plătească în 2022 etnicilor neromâni persecutați de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.
  9. Dacă guvernul dumneavoastră este dispus să renunțe la diferența de tratament a etnicilor români în raport cu etnicii neromâni și să repare situația în timp util pentru ca urmașii deportaților pe criterii etnice din teritoriile vremelnic ocupate de către alte state să-și poată primi indemnizațiile începând cu acest an.