Criterii și documente pentru burse sociale 2023. Bursele medicale, cele pentru elevii orfani și din familii monoparentale nu sunt condiționate de venit

Elevii primesc șase categorii de burse sociale în anul școlar 2023-2024, potrivit ordinului publicat în Monitorul Oficial. Bursele medicale, cele pentru elevii orfani de un părinte sau ambii și pentru elevii din familii monoparentale nu sunt condiționate de venit. Toate bursele sociale se acordă și în perioada vacanțelor școlare. Dosarul poate fi depus pe perioada întregului an școlar.

Pe 15 noiembrie 2023 se face prima plată a burselor. Ordonatorii de credite ai unităților de învățământ, adică directorii, răspund de plata la termen a burselor, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. – Art. 24
Prevederi generale despre bursele sociale

Pentru obținerea bursei sociale, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la Comisia de management al burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei sociale, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.
Profesorul pentru învățământ primar/profesorul diriginte informează toți părinții cu privire la criteriile, condițiile și metodologia de acordare a burselor, cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea cererilor și a documentelor justificative.

Calendarul și condițiile de alocare a burselor vor fi publicate la avizier și pe pagina web a unității de învățământ.

Documentele necesare pentru acordarea burselor se pot depune online sau fizic la secretariatul unității de învățământ preuniversitar.

Valoarea bursei este de 300 de lei pe lună si poate fi suplimentată de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ în funcție de sumele alocate de autoritățile administrației publice locale si alte venituri obținute potrivit legii.

Citește articolul integral pe Edupedu.ro