Cristian Ivănuță (AUR), apel pentru salvarea Casei Callimachi-Ghica din Iași, monument istoric

Deputatul AUR Cristian Ivănuță manifestă o grijă deosebită pentru patrimoniul cultural din Iași. De data aceasta, Ivănuță a transmis o sesizare către Ministerul Culturii privind necesitatea de a restaura de urgență Casa Callimachi-Ghica, monument istoric, aflată într-o stare avansată de degradare. Acestui demers i s-a alăturat și deputatul AUR Mihail Albișteanu.

Casa Callimachi-Ghica, înscrisă pe Lista Monumentelor istorice în judeţul Iaşi, se află într-o stare avansată de degradare. Clădirea are o istorie îndelungată, cronicile secolului XIX făcând referire la aceasta. Imobilul a fost în posesia familiilor Mavrocordat şi Callimachi. Se afirmă că însuşi regele Carol I i-a trecut pragul în calitate de oaspete al unei recepţii organizate în timpul vizitei sale la Iaşi.

Despre Casa Callimachi se spune că a funcţionat drept hotel (hotelul Petersburg), clădire în care a izbucnit revoluţia de la 1848, aici fiind citită „petiţiunea-proclamaţiune” a revoluţionarilor moldoveni, iar între 1860-1897 a funcţionat ca sediu al universităţii ieşene (primul sediu al universităţii ieşene).

„În anul 2021, clădirea a fost inclusă în lista de proiecte ce urmează a fi finanțate prin Planul Naţional de Redresare și Rezilienţă. Dacă nu acționăm rapid, riscăm să pierdem încă o „piesă” valoroasă a istoriei la nivel local”, a punctat Cristian Ivănuță, care solicită Ministerului Culturii să adopte măsuri urgente pentru restaurarea monumentului de arhitectură.