Concurs pentru postul de director la Administrația Piețelor Focșani. Dosarele se pot depune până la finalul acestei luni | Jurnal de Vrancea – Stiri din Vrancea si Focsani

Consiliul de Administrație al Societății Administrația Piețelor Focșani SA anunță organizarea selecției candidaților pentru postul de director al societății, iar cine vrea, cine dorește, trebuie să știe că există o serie de condiții care trebuie îndeplinite. Aparent cele mai simple ar fi ca cei cei interesați să aibă cetăţenia română și domiciliul stabil în România, să cunoască limba limba română (scris şi vorbit), să aibă capacitate deplină de exerciţiu și o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe bază de adeverință medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.

 » Sursa: www.jurnaldevrancea.ro