Comisia Europeană propune plafonarea prețului la gazele naturale

Comisia Europeană a propus marți un mecanism de corecție a pieței pentru a proteja întreprinderile și gospodăriile din UE împotriva episoadelor de prețuri excesiv de ridicate la gaze în UE. Comisia propune un instrument temporar care să intervină automat pe piețele de gaze în cazul unor creșteri extreme ale prețurilor la gaze, potrivit unui comunicat de presă. Decizia finală va aparține statelor membre, în Consiliul UE.

Instrumentul propus constă într-un plafon de siguranță al prețului de 275 EUR pe piața gazelor (mecanismul de transfer al titlurilor, TTF, care este cel mai frecvent utilizat ca referință pentru prețul gazelor din UE, joacă un rol esențial pe piața europeană a gazelor naturale cu ridicata).

Mecanismul ar urma să fie declanșat automat atunci când sunt îndeplinite următoarele două condiții:

  • prețul de decontare a derivatelor TTF pentru prima lună depășește 275 EUR timp de două săptămâni;
  • prețurile TTF sunt cu 58 EUR mai mari decât prețul de referință al GNL timp de 10 zile de tranzacționare consecutive în cele două săptămâni.
  • Atunci când sunt îndeplinite aceste condiții, Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) va publica imediat un aviz de corecție a pieței în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și va informa Comisia, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP) și Banca Centrală Europeană (BCE). În ziua următoare, mecanismul de corecție a prețurilor va intra în vigoare, iar ordinele pentru instrumentele derivate TTF pe o lună înainte care depășesc plafonul prețului de siguranță nu vor fi acceptate. Mecanismul poate fi activat începând cu 1 ianuarie 2023.
  • Măsuri de salvgardare pentru a asigura securitatea aprovizionării și stabilitatea pieței

Propunerea de regulament al Consiliului conține măsuri de salvgardare pentru a evita perturbarea piețelor energetice și financiare. Pentru a contribui la evitarea problemelor legate de securitatea aprovizionării, plafonul de preț este limitat la un singur produs futures (produsele TTF pentru luna următoare), astfel încât operatorii de pe piață vor putea în continuare să satisfacă cererile de cerere și să achiziționeze gaze pe piața spot și pe piața extrabursieră. Pentru a se asigura că cererea de gaze nu crește, propunerea prevede ca statele membre să notifice, în termen de două săptămâni de la activarea mecanismului de corecție a pieței, măsurile pe care le-au luat pentru a reduce consumul de gaze și de energie electrică. Odată ce propunerea de astăzi privind mecanismul de corecție a pieței va fi adoptată în Consiliu, Comisia va propune, de asemenea, să declare o alertă UE în temeiul regulamentului „Economisiți gazele pentru o iarnă sigură”, adoptat în iulie, ceea ce va declanșa economiile obligatorii de gaze pentru a asigura reducerea cererii. În plus, va exista o monitorizare constantă din partea AEVMP, a BCE, a Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), a Grupului de coordonare în domeniul gazelor și a Rețelei europene a operatorilor de sisteme de transport de gaze (ENTSO-G).

Pentru a reacționa la eventualele consecințe negative neintenționate ale limitării prețurilor, propunerea prevede că mecanismul poate fi suspendat imediat și în orice moment. Acest lucru se poate întâmpla:

  • Automat, prin dezactivare, atunci când funcționarea sa nu mai este justificată de situația de pe piața gazelor naturale, și anume atunci când diferența dintre prețul TTF și prețul GNL nu mai este respectată pe parcursul a 10 zile consecutive de tranzacționare.
  • Printr-o decizie de suspendare a Comisiei, atunci când sunt identificate riscuri la adresa securității aprovizionării Uniunii, a eforturilor de reducere a cererii, a fluxurilor de gaze în interiorul UE sau a stabilității financiare.
  • Există, de asemenea, posibilitatea ca Comisia să împiedice activarea mecanismului în cazul în care autoritățile relevante, inclusiv BCE, avertizează cu privire la materializarea unor astfel de riscuri.
  • Context. Propunerea de astăzi de regulament al Consiliului se bazează pe articolul 122 din tratat și urmează să fie adoptată cu o majoritate calificată a statelor membre în Consiliul UE.

Acesta este conceput să intre în vigoare timp de un an, dar poate fi prelungit în urma unei revizuiri care trebuie efectuată până în noiembrie 2023.