Clujeni, atenţie la terenuri! Nou val de controale pentru buruiana care aduce amenzi uriașe

Proprietarii sau deţinătorii de terenuri din Cluj sunt obligaţi să ia măsuri pentru a împiedica creşterea, înflorirea şi răspândirea ambroziei. 

Clujenii trebuie să știe că au obligația distrugerii buruienii Ambrozia de pe terenurile pe care le dețin. Distrugerea acestei buruieni se face de către toți proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții, unde au fost identificate focare de infestare. Aceștia au obligația ca după distrugerea buruienii să informeze în scris autoritatea administrației publice locale pe raza căruia se află terenul infestat,

 » Sursa: www.zcj.ro