Cercetarea românească, susținută de Ministerul Educației și Cercetării din Fonduri Structurale

La popunerea Ministerului Educației și Cercetării, Guvernul României a aprobat Memorandumul privind aprobarea Mecanismului de susţinere a cercetătorilor români care au obţinut Certificate de excelenţă din partea Comisiei Europene ca urmare a apelurilor pentru Burse Individuale Marie Skłodowska-Curie din cadrul Programului Orizont 2020.

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie fac parte din Programul-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare Orizont 2020, Pilonul „Excelenţă ştiinţifică”, fiind proiecte dedicate resurselor umane din domeniul cercetării. Rolul lor este să finanțeze colaborarea pe termen lung între instituțiile academice și non-academice (instituții de învățământ superior, organizații de cercetare, sectorul privat,

 » Sursa: www.stiintasitehnica.com