CCIA Timiș pregătește noi serii de cursuri acreditate

sediu cciat 11

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională organizează în cursul lunii octombrie 2020 noi serii de cursuri acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC).

  • EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE (Cod COR 214946)

Perioada: 06 – 21 octombrie 2020

Formator: Daniela GOIA

Taxă de participare: 1000 lei / pers.

    -10% reducere pentru membrii CCIA Timiș

   – 10% reducere pentru absolvenții Sesiunii de Instruire S.I.C.A.P.

    -20% reducere pentru șomeri în baza adeverinței de șomaj

Reducerile nu se cumulează.

Cui se adresează cursul:

Cursul este destinat compartimentelor de achiziții publice care, potrivit noilor prevederi ale legislației privind achizițiile publice, urmează să fie formate din cel puțin 3 persoane, din care două treimi trebuie să aibă studii superioare și specializări în domeniul achiziţiilor. Cursul se adresează atât autorităților contractante cât și celor care doresc să participe la licitații publice, în calitate de ofertanți. Cu un puternic caracter interactiv, cursul pune accent pe dobândirea cunoștintelor teoretice, dar și pe dezvoltarea aptitudinilor și competențelor practice.

Tematica cursului:

Legea achizițiilor publice (4 legi, 2 hotărâri de guvern). Domeniul de aplicare; Modalități de consultare a pieței; Aspecte legate de documentația de atribuire – fișa de date și documentele suport (documentul unic european, DUAE); Obligații privind încărcarea documentației de atribuire în SICAP; Procedurile desfășurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regulă pentru toate tipurile de proceduri; Procedura simplificată inițiată prin publicarea în SICAP, insoțită de documentația de atribuire aferentă: perioade, date limită pentru oferte; Utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line și off-line; Catalogul electronic și noul SEAP; Dosarul achiziției – trasabilitatea acțiunilor asigurată de SICAP; Arhivarea electronică a dosarului achiziției publice în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.

 » sursa: ziuadevest.ro