Atos Convergence testează rețeaua IT a BNR la atacuri cibernetice

Atos Convergence Creators a câștiga o licitație a Băncii Naționale a României (BNR) pentru realizarea de teste de penetrare a rețelei instituției în vederea auditării securității informatice. Estimat la 600.000 euro, fără TVA, pentru 4 ani, contractul a fost semnat pentru suma de 200.000 euro.

La procedură au participat și Deloitte Consultanță, Clarified Security și Secforce Alliance. 

“Riscurile cibernetice subminează încrederea și reprezintă o amenințare la adresa stabilității sistemului financiar al UE. Încălcările periodice de securitate evidențiază faptul că atacurile cibernetice reprezintă o sursă tot mai mare de îngrijorare. Astfel de atacuri ar trebui abordate în mod decisiv pentru a preveni și a atenua posibilele consecințe negative pentru sectorul financiar, clienții și consumatorii acestuia. Este de o importanță capitală pentru sectorul financiar să devină mai cibernetic, să se asigure că este bine protejat, că serviciile financiare sunt furnizate în mod eficient și fără probleme în întreaga UE și că se menține încrederea consumatorilor și a pieței. În acest context, al provocărilor societății informaționale actuale, cum ar fi riscurile de securitate cibernetică, protecția datelor, problemele consumatorilor și investitorilor, precum și problemele legate de integritatea pieței, băncile centrale din Eurosistem și autoritățile competente naționale trebuie să ia măsuri concrete pentru prevenire. Obiectivul procedurii actuale de licitație este de a contracta servicii pentru identificarea riscurilor de securitate cibernetică și de îndrumare pentru a lua măsuri tehnice și organizaționale adecvate pentru a minimiza aceste riscuri în cadrul membrilor actuali și viitori EPCO ai SEBC”, se arată în caietul de sarcini al licitației.

CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Primăria Capitalei negociază cu BCR, BRD, UniCredit și Raiffeisen

Banca Națională a României elaborează și aplică politica monetară și de curs de schimb, răspunde de autorizarea, reglementarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, de promovarea și monitorizarea bunei funcționări a sistemelor de plăți,

 » Aflați mai multe informații aici.