Administratorii nu se grăbesc să-şi ia atestatul – GAZETA de SUD

Administratorii de la asociaţiile de proprietari din Craiova nu se grăbesc să-şi reînnoiască atestatul de administrator condominii. Din cei 213 administratori câţi îşi desfăşoară activitatea în asociaţiile de proprietari, până la această dată doar 32 au fost reatestaţi de primărie.

„Din cei 213 administratori care activează în prezent în asociaţiile de pe raza municipiului Craiova, până la această dată, situaţia se prezintă după cum urmează: 32 de persoane au fost atestate în vederea dobândirii calității de administrator de condominii (HCL nr. 543/2019, HCL nr. 18,114,139,194 si 227 din 2020).


Alte 7 persoane au depus solicitări în cursul lunii iulie şi sunt înscrise în proiectul de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare potrivit legii în vederea dobândirii calității de administrator de condominii.

Proiectul va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova în sedinţa ordinară din luna August 2020.

Încă 8 cereri depuse până la această dată în cursul lunii august sunt în evidenţa autorităţii locale şi vor face obiectul propunerii privind aprobarea atestării în vederea dobândirii calității de administrator de condominii în următoarea sedinţă a Consiliului Local”,

a declarat Florin Georgescu, şef Serviciu Asociaţii din cadrul Primăriei Craiova.

Întreţinere

Acesta a mai precizat că:

„O posibilă cauză a faptului că deşi mai sunt doar patru luni până la finele anului 2020 şi numai circa 25% au obţinut sau au solicitat până în prezent atestarea, este faptul ca valabilitatea atestatului este de patru ani de la data obţinerii şi se doreşte solicitarea lui cât mai la limita termenului de 01.01.2021, respectiv depunerea documentaţiei în lunile noiembrie/decembrie 2020.

Pot urma cursurile şi solicita atestarea în vederea dobândirii calității de administrator de condominii şi alte persoane, care până în prezent nu au activat în acest domeniu”

Reatestare

Este cunoscut, că odată cu schimbarea legii, administratorii de la asociaţiile de proprietari sunt obligaţi să-şi completeze studiile profesionale în domeniu.

Administratorii trebuie să-şi completeze studiile profesionale

Conform standardului ocupaţional pentru ocupaţia de administrator este necesar un program de educaţie şi formare profesională cu o durată totală de 720 de ore. Sunt necesare 240 de ore de teorie şi 480 de practică. Persoanele care nu întrunesc aceste condiţii nu vor mai putea ocupa funcţia de administrator.

Până la data de 31 decembrie 2020, administratorii trebuie să prezinte certificatele de calificare serviciului de specialitate din primărie. Ulterior, vor primi atestatul de administrator condominii.

Astfel, unul din principalele obiective ale Legii nr.196/2018, este profesionalizarea administratorilor în scopul prestării unor servicii de calitate în interesul proprietarilor. Nivelul de pregătire prevăzut de lege pentru administratorii de condominii fiind necesar având în vedere atribuțiile, competențele și răspunderile acestora.

Asociaţie


În baza legislației anterioare, respectiv în baza Legii nr. 230/2007 și a H G nr.1588/2007, obținerea unui certificat de calificare profesională nu era o condiţie obligatorie. Fapt pentru care atestatul avea drept scop certificarea calităţilor profesionale ale persoanelor care doreau să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociaţiile de proprietari, fără a se asigura prin lege condițiile pentru formarea profesională a administratorilor de condominii.


În acest sens, potrivit art.106 din Legea nr.196/2018, persoanele fizice atestate pentru funcția de administrator în conformitate cu prevederile Legii nr.230/2007 pot îndeplini funcția de administrator numai dacă, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, obțin certificate de calificare profesională care dovedesc calificarea profesională pentru a îndeplini ocupația de administrator de condominii.

Atestaţi prin hotărâre de consiliu

Încasări

Potrivit prevederilor art.10, alin. 5 și alin. 6 din Legea nr.196/2018, la propunerea compartimentelor specializate în sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, primarul, în baza unei hotărâri a consiliului local, atestă persoanele fizice în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii.

Totuşi, administratorii care dețin în prezent certificate de calificare pentru ocupația de administrator imobile potrivit standardului ocupațional vechi, pot să își desfășoare activitatea și după data de 01.01.2021, numai cu condiția resusținerii cursului de calificare în conformitate cu noul standard ocupațional.

Mai avem timp

Mai avem timp, spun administratorii de la asociaţiile de proprietari. Cu toate că şi-au definitivat cursurile şi au obţinut diplomele necesare, nu toţi administratorii au depus încă la primărie documentele pentru reatestare.

Susţin că mai au la dispoziţie patru luni în care urmează să completeze dosarul, să plătească taxa şi să solicite administraţiie locale reatstarea.

Dumitru Cocora, administratorul Asociației G2, Brazda lui Novac


„Am făcut cursuri, am obţinut certificatul necesar şi urmează să depun actele la primărie şi să obţin atestatul. Mai este timp”, este de părere Dumitru Cocora, administrator condominii.

În aceeaşi situaţie sunt alte câteva zeci de administratori.

„Am cursurile care demonstrează că am parcurs cele 720 de ore. În baza certificatului voi obţine atestatul. Urmează să merg la primărie să le depun”, spune Denisa Stroe, administrator condominii.


„Am parcurs cursurile, încă nu am ajuns să ridic diploma. Am timp să ajung şi la primărie. Mai am nevoie de caziere şi să plătesc o taxă. Până la finele anului ajung”, afirmă Carmen Georgescu, administrator condominii.