180 mil euro pentru sali si terenuri de sport

Investiții în infrastructura sportivă vor putea fi realizate cu ajutorul unei scheme de finanțare, inclusă în Planul Național de Investiții și de Relansare Economică al Guvernului României – 2020.

Astfel, conform unui proiect de Hotărâre de Guvern, valoarea maximă totală a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor în domeniul sportului este de 180 milioane euro, respectiv 870 milioane lei.

Beneficiază de ajutor de minimis în baza schemei, structurile sportive care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:

* sunt înregistrate potrivit Ordonanței de Guvern nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile sau sunt structuri sportive aflate în subordinea administrației publice centrale sau locale;

 » Sursa: www.arenaconstruct.ro