ROPRES

Proiectul AUR pentru o alimentație sănătoasă în școli și grădinițe a primit aviz favorabil de la Comisia pentru drepturile omului 

Distribuiți acest articol!

Alianța pentru Unirea Românilor a inițiat un proiect de lege pentru stabilirea unor standarde de calitate în cazul alimentației din unitățile școlare preuniversitare (școli, creșe și grădinițe) din România. Propunerea, inițiată de deputații Adrian Axinia, George Simion și Dan Tanasă, a primit săptămâna aceasta aviz favorabil din partea Comisiei pentru drepturile omului din cadrul Camerei Deputaților.

Propunerea AUR vizează modificarea Legii nr. 123 din 2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar, iar principalele schimbări propuse se referă la transparentizarea listei de alimente recomandate, verificarea meniurilor de către personal medical și înăsprirea sancțiunilor pentru nerespectarea prevederilor legale.

Potrivit inițiatorilor, „o alimentație sănătoasă nu poate avea la bază decât folosirea unor ingrediente de calitate”. Astfel, AUR propune ca Ministerul Sănătății să întocmească o listă a alimentelor nerecomandate și a a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți, listă ce va fi trimisă către toate unitățile de învățământ. Totodată, „avizarea meniurilor servite în unitățile de învățământ trebuie să aibă în vedere dispozițiile Ministerului Sănătății, reglementate în executarea legii”, se arată în expunerea de motive ce însoțește proiectul de lege.

Până la votul final din Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz, proiectul trebuie să primească aviz de la comisiile juridică, pentru agricultură, egalitate de șanse și comisia de tineret și sport. În plus, se așteaptă raport de aprobare sau respingere de la comisiile pentru sănătate și învățământ.

Ce prevede proiectul de lege al AUR pentru o alimentație sănătoasă în școli, creșe și grădinițe?

Legea nr. 123 din 27 mai 2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial nr. 410 din 2 iunie 2008 se modifica și se completează după cum urmează:

Articolul 9 se modifică și va avea următorul conținut:

„Articolul 9 – (1) Instituțiile abilitate ale statului întocmesc, actualizează și difuzează lista alimentelor nerecomandate și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți, bazată pe standarde de calitate a alimentelor, după cum urmează:

a) Ministerul Sănătății întocmește și actualizează lista alimentelor nerecomandate și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți, conform recomandărilor specialiștilor în nutriție;

b) inspectoratele școlare județene și al municipiului București preiau lista prevăzută la litera a) și o comunica tuturor unităților de învățământ, mai puțin creșelor;

c) creșelor li se comunică lista prevăzută la litera a) direct de către Ministerul Sănătății.

(2) Lista prevăzută la alineatul (1) va fi actualizată o dată la doi ani sau ori de câte ori se apreciază a fi necesar.

Articolul 11 se modifică și va avea următorul conținut:

„Articolul 11 – (1) Meniurile servite în cantinele sau locurile asimilate cu cantinele din colectivități sunt avizate, in prealabil, de către personalul medical și aprobate de conducătorul unității.

(2) Meniurile trebuie să respecte condițiile impuse în lista menționată la articolul 9.”

Articolul 15 se modifică și va avea următorul conținut:

„Articolul 15 – (1) Constituie contravenție săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu considerate, potrivit legii, infracțiuni:

a) prepararea, comercializarea și distribuirea oricăror alimente conținute în lista prevăzută la articolul 9, printr-o faptă a personalului unității de învățământ, se sancționează cu amendă de la 2.000 de lei la 5.000 de lei, care va fi aplicată persoanei culpabile;

b) avizarea meniului de către personalul medical ori aprobarea acestuia de către conducătorul unității, dacă acesta nu respectă condițiile impuse în lista menționată la articolul 9, se sancționează cu amenda cuprinsă între 7.500 de lei și 15.000 de lei, care va fi aplicată persoanei culpabile;

c) desfășurarea de campanii de promovare a unor alimente care nu sunt conforme listei menționate la articolul 9 se sancționează cu amendă cuprinsă între 5.000 de lei și 10.000 de lei, care se va aplica conducătorului unității.

(2) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.500 de lei și 5.000 de lei săvârșirea, de către alte persoane, a faptelor prevăzute la alineatul (1) litera a) si c).

Articolul 16 se modifică și va avea următorul conținut:

„Articolul 16 – (1) Constatarea săvârșirii contravențiilor prevăzute la articolul 15 și aplicarea sancțiunilor contravenționale se fac de Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății.

(2) Orice persoană interesată va putea sesiza Inspecția Sanitară de Stat cu privire la săvârșirea uneia sau a mai multor contravenții prevăzute la articolul 15.

(3) Inspecția Sanitară de Stat se poate sesiza și din oficiu.”


Distribuiți acest articol!

S-ar putea să-ți placă și...