Nicolae Roman (AUR): Cum asigură Guvernul protejarea cetățenilor în caz de dezastre naturale?

În România se produc anual inundații și alunecări de teren în tot mai multe zone ale țării, dar și secete prelungite și valuri de căldura excesive. Statelor au responsabilitatea de a lua măsuri concrete de precauție, atenuare și adaptare la modificările climatice în scopul prevenirii viitoarelor situații în care există riscul ca unii cetățeni să își piardă viața în urma producerii unor catastrofe, după cum s-a stabilit în 2012, în cadrul Climate Vulnerable Forum.

Potrivit pactului internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale adoptat în acel forum, statele au obligația statelor de a proteja cetățenii în situația unor evenimente climatice extreme. În Rezoluțiile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (Rezoluția 10/4 din 25.03.2009 și Rezoluția 10/4 din 17.10.2011) se afirmă ca “în niciun caz un popor nu poate fi lipsit de propriile sale mijloace de subzistență, ca urmare a impactului schimbărilor climatice”, arată deputatul AUR Nicolae Roman.

Parlamentarul precizează că obiectivul de Dezvoltare Durabilă 13 (ODD 13) are – între scopurile sale specifice – și întărirea capacității de adaptare la provocările climatice și la catastrofele naturale legate de climă.

În acest context, deputatul AUR Nicolae Roman i-a adresat premierului Florin Cîțu o interpelare prin care solicită informații despre modul în care unt planificate, finanțate și repartizate spre execuție administrației centrale sau locale, lucrările de amenajare a teritoriului pentru prevenirea dezastrelor naturale.