Ministerul Transporturilor pregătește reorganizarea unor instituții publice din domeniul feroviar. Ciprian-Titi Stoica (AUR): Există semne de întrebare privind legalitatea proiectului de act normativ

Ministerul Transporturilor are în vedere reorganizarea domeniului feroviar, prin divizarea și comasarea unor instituții-cheie. În acest sens, a fost elaborat și publicat spre consultare Proiectul de Ordonanță a Guvernului privind reorganizarea unor instituții publice din domeniul feroviar în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Deputatul AUR Ciprian-Titi Stoica atrage atenția asupra faptului că există o serie de problem ce țin de legalitatea acestui proiect, mai precis actul normativ nu respectă prevederile Directivei 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2021, respectiv Directiva UE 2016/798.

Potrivit informațiilor, Ministerul Transporturilor pregătește comasarea unor instituții-cheie, respectiv:

  1. Autoritatea Feroviară Română – AFER, în calitate de organism de evaluare a conformității, prin comasare prin absorbție cu Organismul Notificat Feroviar Român – ONFR, ca instituție publică cu personalitate juridică, care se finanțează din venituri proprii,
  2. Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR, în calitate de autoritate națională de siguranță prin comasarea cu Organismul de Licențe Feroviare Român – OLFR și preluarea din cadrul AFER a activității, structurii de personal și patrimoniul aferent ASFR, ca instituție publică cu personalitate juridică, care se finanțează din venituri proprii.

„Actul normativ inițiat se motivează eronat ca fiind întocmit în baza directivelor europene, însă aceste directive sunt interpretate într-o manieră personală, care excede cadrului legal”, susține deputatul Ciprian Titi-Stoica, cu trimitere către art. 3 și art. 16 din Directiva 2012/34/UE și pct. (35), art. 3 și art. 16 din Directiva UE 2016/798.

În acest context, deputatul AUR solicită Ministerului Transporturilor să clarifice următoarele aspecte:

  1. Având în vedere conținutul celor două directive, cum explicați promovarea unui proiect de ordonanță, prin care Organismul de Licențe Feroviar Român dispare ca autoritate de acordare a licențelor, fiind comasată chiar cu autoritatea care supraveghează siguranța feroviară, înființându-se o singură entitate juridică care acordă și licențe și efectuează supravegherea siguranței feroviare?
  2. Cum vă explicați dispariția singurului organism notificat și desemnat din România, înființat conform directivei 2016/798? Ce rațiuni din punct de vedere legal au stat la baza promovării unui act normativ care încalcă prevederile unor directive?
  3. Cum vă explicați faptul că, în conformitate cu prevederile OG nr.95/1998, respectiv HG nr.626/1998 cu toate modificările și completările ulterioare, cele trei organisme înființate în cadrul AFER respectau cerințele celor două directive europene, fiindu-le asigurată independența, așa cum prevede pct.35 din directiva 2012/34, față de orice întreprindere feroviară, administrator de infrastructură, solicitant, entitate contractantă sau orice entitate care atribuie contracte de servicii publice?
  4. Prin înființarea celor două instituții pe lângă faptul că nu se respectă prevederile celor două directive, cum justificați înființarea unor posturi de conducere duble care să ofere posturi călduțe pentru membrii de partid?