Ministerul Mediului răspunde în fața deputatului AUR Alin Coleșa cu privire la situația fondului forestier din România

Punerea în posesie, ca urmare a aplicării legii fondului funciar, scoaterea definitivă din fondul forestier a unor terenuri, trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului în domeniul unor unități administrativ teritoriale și în administrarea consiliilor locale reprezintă diminuări de suprafață a fondului forestier proprietate publică a statului. În vederea stopării acestor fenomene, deputatul AUR Alin Coleșa a adresat Ministerului Mediului o serie de întrebări cu privire la suprafețele fondului forestier în proprietate publică și schimbarea categoriilor de folosință. În răspuns, ministerul în cauză prezintă doar câteva cifre preluate de la Institutul Național de Statistică, fără a pune la dispoziție soluții pentru a diminua problemele sus amintite.

,,Suprafața fondului forestier proprietate publică a statului este de 3.179.00 ha. În anul 2021, suprafața din fondul forestier național pentru care a fost schimbată categoria de folosință silvică în drum forestier a fost de 45 de hectare. În 2020, suprafața scoasă din fondul forestier național este de 92 de hectare, fiind inclusă în compensare suprafața de 84 de hectare. Anul trecut a fost regenerată, în fondul forestier național, o suprafață de 24.058 de hectare compusă din împăduriri, completări, refaceri calamități și regenerări naturale”, se arată în răspunsul Mediului, Apelor și Pădurilor.

În cadrul ,,Programului de Regenerare a pădurilor pentru anul 2022” este prevăzută a fi regenerată, în fondul forestier național, o suprafață totală de 23.906 de hectare, compusă din împăduriri, completări, refaceri calamități și regenerări naturale. Informațiile privind suprafața fondului forestier proprietate publică a statului sunt publicate de către Institutul Național de Statistică.