ROPRES

Mihail Albișteanu (AUR): Proiectul nostru de lege care interzice modificarea planurilor-cadru în timpul anului școlar a fost respins, deși este bun

Deputatul AUR Mihail Albișteanu a anunțat că un proiect de lege în domeniul educației, inițiat de către acesta și colegul său, deputatul Cristian Ivănuță, a primit raport de respingere de la Comisia de Învățământ din Camera Deputaților în ședința din data de 05 aprilie 2023, deși inițiativa este utilă și necesară.

Potrivit informațiilor, proiectul de lege pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 reglementa modul în care se pot efectua modificări la planurile-cadru. Motivația este aceea că, în ultimii 5 ani, cadrele didactice au fost afectate de deciziile privind comasarea claselor sau modificarea numărului de ore alocate unor discipline şcolare fără informarea prealabilă a acestora, susțin inițiatorii.

Profesorii afectați de reducerea numărului de ore alocate anumitor discipline școlare nu au avut posibilitatea de a-și completa normele sau de a ocupa un alt post deoarece nu există un cadru legal care să prevadă şi să permită acest lucru după parcurgerea procedurii de ocupare a posturilor din sistemul de învățământ preuniversitar, prevăzută în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar.

Însă, deși proiectul de lege inițiat de către deputații AUR de Iași Mihail Albișteanu și Cristian Ivănuță este elaborat corespunzător, iar prevederile sunt utile, Comisia de Învățământ din Camera Deputaților a propus raport de respingere.

„Președintele comisiei, doamna Natalia Intotero, a zis că inițiativa legislativă este bună și a cerut vot de. respingere. Asta, doar pentru că venea din partea AUR”, a anunțat deputatul Mihail Albișteanu pe pagina sa de Facebook.

Ce prevede inițiativa legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011?

Proiectul de lege elaborat de către deputații AUR Mihail Albișteanu și Cristian Ivănuță conține următoarele modificări la cadrul legislativ existent în domeniu:

  • Orice decizie de desființare sau comasare a unităților școlare va fi comunicată unității școlare vizate cu minimum 180 de zile calendaristice înainte de începerea următorului an școlar;
  • Este interzisă desființarea sau comasarea unității școlare în cursul anului școlar în care a fost emisă decizia;
  • Orice decizie de desființare a claselor se va comunica unității școlare vizate cu minimum 180 de zile calendaristice înainte de începerea următorului an școlar. Este interzisă desființarea de clase în cursul anului școlar în care a fost emisă decizia;
  • Modificarea planurilor-cadru ale învățământului preuniversitar se va face cu minimum 180 de zile calendaristice înainte de începerea următorului an școlar și se vor aplica în anul școlar următor datei publicării în Monitorul Oficial. Este interzisă aplicarea modificărilor planurilor-cadru în cursul anului școlar în care acestea au fost adoptate;
  • Orice modificare a planurilor-cadru ale învățământului preuniversitar care vizează reducerea numărului de ore al unei discipline școlare sau elimină o disciplină școlară va fi adusă la cunoștința cadrelor didactice afectate de respectiva modificare cu minimum 45 de zile calendaristice înainte de prima etapă prevăzută de Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar;
  • Profesorii titulari ale căror posturi au fost desființate în urma reducerii numărului de ore aferente disciplinei pe care aceștia o predau, a desființării, sau a neavizării unei clase cu un anumit profil vocațional/tehnologic sau excluderii disciplinei școlare pentru care aceștia s-au perfecționat și pentru care au fost titularizați și care nu au putut ocupa un nou post în învățământ vor beneficia de plata compensatorie a 24 de salarii lunare nete, fiecare salariu compensator fiind egal cu media ultimelor 12 salarii brute;
  • Profesorii care se afla într-unul dintre cazurile de mai sus vor beneficia de cursuri acreditate de reconversie profesională organizate de instituțiile de învățământ universitar de stat sau privat sau de alte instituții autorizate ale statului. Costurile acestor cursuri vor fi suportate în integralitate de bugetul de stat.

S-ar putea să-ți placă și...