Licitaţie pentru Parcul Farmec. Cum va arăta zona verde din Mărăști

Investiţia se realizează din fonduri bugetare, iar termenul limită de depunere a ofertelor este 10 septembrie 2020.

Primăria a lansat licitaţia publică privind proriectarea si executiea lucrarilor pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea si modernizarea Parcului Farmec” din Municipiul Cluj-Napoca, conform descrierilor din caietul de sarcini si a documentatiei aferente. Valoarea total estimata este de 1.930.368,37 lei, fara T.V.A., din care: servicii de proiectare si asistenta tehnica 130.318,01 lei, fara T.V.A., executia lucrarilor si organizare de santier 1.800.050,36 lei, fara T.V.A. Durata de realizare a contractului este de 12 luni din care: 2 luni pentru serviciile de proiectare si 10 luni pentru executia lucrarilor. 

 » Sursa: www.zcj.ro