La solicitarea senatorului Sorin Mateescu, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale confirmă: Avem în vedere eliminarea pensiilor speciale

Reducerea inechităților din sistemul public de pensii este un obiectiv deosebit de important, dar departe de a fi atins de către țara noastră. În acest sens ar fi necesară reformarea din temelii a acestui sistem, iar un prim pas pare că a fost deja făcut prin desemnarea Băncii Mondiale ca instituție care să analizeze starea actuală și să propună soluții. Senatorul AUR Sorin Mateescu a salutat această inițiativă și a cerut Ministerul Muncii (MMSS) să transmită dacă propunerile formulate de experți vor fi luate în considerare.

Potrivit informațiilor, Banca Mondială a formulat o recomandare importantă privind pensiile speciale: acestea vor fi calculate pe baza contributivității, iar perioada minimă de contribuție va fi egală cu cea din sistemul public general de pensii. Sorin Mateescu a punctat că astfel nu va mai fi creată nicio categorie nouă de pensii speciale.

La solicitarea senatorului AUR, Ministerul Muncii a transmis că Guvernul și-a asumat, prin PNRR, o revizuire a sistemului public de pensii:

„sistemul de pensii va fi reformat, refăcut și pus pe baze solide, prin intermediul unui cadru legislativ care să corecteze inechitățile din sistemul de pensii, care să asigure sustenabilitatea și predictibilitatea sistemului si care să respecte principiul contributivității în raport cu beneficiarii drepturilor de pensie”.

De asemenea, problematica pensiilor speciale este adresată, „demersurile avute în vedere vizând finalitatea de adoptare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale, luând în considerare și jurisprudența Curții Constituționale”.

Ministerul Muncii a precizat că raportul Băncii Mondiale referitor la propunerile de sprijinire a sistemului public de pensii este încă în lucru, însă recomandările formulate de experți ai MMSS, Casei Naționale de Pensii Publice, cu sprijinul Băncii Mondiale, pot fi consultate pe site-ul ministerului de resort.