Ilie Coleșa l-a interpelat pe ministrul Educației pe marginea interzicerii activităților didactice în format online sau hibrid în universități

Deputatul AUR Ilie Coleșa l-a interpelat pe ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, pe marginea interzicerii activităților didactice în format online sau hibrid în universități. Potrivit unei Hotărâri a Direcției Generale Învățământ Universitar din Ministerul Educației, începând cu luna martie, activitățile de învățământ superior revin la activități didactice cu prezență fizică.

Coleșa consideră că interzicea activităților didactice online reprezintă un abuz grav din partea Ministerul Educației și a solicitat explicații.

Ministerul Educației a transmis o serie de clarificări și a precizat că a decis să sprijine digitalizarea în învățământul superior – o ordonanță de urgență pe această temă fiind deja inițiată:

„În conformitate cu adresa nr. 27411/17.03.2022 a Curții de Conturi a României cu privire la activitățile didactice desfășurate în cadrul instituțiilor de învățământ superior după încetarea stării de alertă,  în  ceea ce privește finanțarea,  în condițiile în care actele normative în vigoare nu prevăd o altă procedură,  nu sunt derogări de la dispozițiile Cap. XII din  Legea Educației Naționale nr.1/2022. Prevederile din legea menționată anterior, interzic  modificarea regimului contractului de studiu pe parcursul anului nivel sitar. 

În contextul clarificărilor aduse de Curtea de Conturi,  Ministerul Educației  a decis inițierea unei Ordonanțe de Urgență prin care să fie susținută digitalizarea în învățământul superior,  prin  includerea în definiția formei de învățământ cu frecvență a unor activități online dezvoltate prin utilizarea de resurse electronice,  informații comunicații specifice.  Aceste activități vor fi prevăzute în standardele specifice de calitate ARACIS”, se arată în răspunsul transmis de Ministerul Educației.