Grefierii avertizează Guvernul că vor bloca activitatea din instanțe dacă pensiile le vor fi afectate: ”Să acorde mai întâi prioritate creșterii speranței de viață, decât recomandărilor pentru PNRR”

Grefierii avertizează Guvernul că va bloca activitatea din instanțe dacă pensiile le vor fi afectate, se arată într-un comunicat transmis de sindicatul acestora Dicasterial.

Grefierii susțin că beneficiază de dreptul de pensie de serviciu, iar nu pensie specială, fiind vorba practic de o pensie ocupaţională, după cum este denumită în Uniunea Europeană, ca recompensă a zecilor de ani în care și-au desfășurat activitatea în slujba justiției, într-un regim strict de interdicții și incompatibilități pe care alte categorii profesionale nu îl au.

Grefierii invocă și faptul că media de viață sănătoasă, conform ministrului Muncii, este de 59 de ani, iar vârsta medie de pensionare a grefierilor este de 60 ani și 9 luni.

”Spre deosebire de magistrați, care nu pot declanșa forme de protest sau grevă, corpul personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor şi al parchetelor atrage atenția decidenților politici că va declanșa ample acțiuni de protest, care vor conduce până la blocarea totală a activității în sistemul judiciar, dacă vor fi afectate negativ condițiile de acordare a pensiei de serviciu pentru personalul auxiliar de specialitate (grefieri)”, se arată în comunicatul grefierilor.
Context

Unul dintre liderii coaliţiei de guvernare, preşedintele UDMR Kelemen Hunor, a declarat la TVR INFO că România s-a angajat la Bruxelles să facă o reformă a pensiilor speciale până la sfârșitul anului. Altfel, se pierd bani din PNRR.

Potrivit liderului UDMR, pensiile speciale ar trebui să fie primite doar după vârsta de 65 de ani, iar magistraţii să nu mai primească pensii mai mari decât salariile.

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR: „Nu ai voie să dai această pensie înainte de vârsta de pensionare. OK, vrei să ieși la pensie la 50 de ani, după 25 de ani, du-te, dar pensia de serviciu primești la 65 de ani. Nu poate să fie pensia mai mare decât salariul și aici vorbim, în primul rând, de magistrați, o parte dintre magistrați”.

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a avizat luni dosarele de pensionare depuse de 63 de judecători, potrivit agendei publice. Printre aceștia se află și Andreea Chiș, judecătoare CSM din aripa reformistă, care a anunțat că a depus cererea de pensionare. Detalii, aici.

Comunicatul integral al grefierilor

”Solicităm Guvernului României să acorde mai întâi prioritate creșterii speranței de viață, decât recomandărilor primite de la experți ai Băncii Mondiale pentru atingerea jaloanelor din PNRR, impuse fără un minim de studiu cu privire la activitatea efectivă și legislația specifică fiecărei categorii socio-profesionale la care se referă.

Cu puțin timp în urmă, Ministrul Muncii declara, în mod oficial, că acum în România speranța de viață sănătoasă este de 59 de ani şi șase sau opt luni, iar din datele statistice furnizate de către Casa Națională de Pensii Publice, rezultă că vârsta medie de pensionare a grefierilor este de 60 ani și 9 luni.

Grefierii beneficiază de dreptul de pensie de serviciu, iar nu pensie specială, fiind vorba practic de o pensie ocupaţională, după cum este denumită în Uniunea Europeană, ca recompensă a zecilor de ani în care și-au desfășurat activitatea în slujba justiției, într-un regim strict de interdicții și incompatibilități pe care alte categorii profesionale nu îl au.

Dreptul la pensie de serviciu al grefierilor a fost reglementat prin lege, care impune îndeplinirea cumulativă a două condiţii pentru a beneficia de pensie de serviciu, respectiv o vechime de cel puţin 25 de ani în specialitate şi împlinirea vârstei de 60 de ani, cerinţe care nu sunt impuse niciunei alte categorii de personal care beneficiază de pensie de serviciu.

A se vedea astfel prevederile art. 68 ind. 5 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate și conex din instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea potrivit cărora ”Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea (…) cu o vechime de cel puţin 25 de ani în specialitate, pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu,(…)”

Rațiunea acordării acestui drept este necesară, justificată şi legală, pensia de serviciu pentru grefieri a fost acordată ca o compensare pentru restrângerea unor drepturi şi libertăți şi instituirea unor interdicții şi incompatibilități prin statutul special care reglementează această categorie de personal, direct proporțional cu activitățile specifice funcției – personalul auxiliar de specialitate participă efectiv la înfăptuirea actului de justiție alături de magistrați.

Potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 ”În înfăptuirea actului de justiție, munca personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești constituie un sprijin pentru judecători şi procurori, competența acestei categorii de personal şi îndeplinirea corectă a sarcinilor care îi revin jucând un rol important în buna desfășurarea a întregii activități a instanțelor judecătorești şi a parchetelor de pe lângă acestea”.

Curtea Constituțională a României a statuat deja că „pensiile de serviciu se bucură de un regim juridic diferit în raport de pensiile speciale acordate în regimul public de pensii”, tocmai din cauza interdicțiilor şi incompatibilităților impuse de lege magistraților, care sunt identice şi pentru personalul auxiliar de specialitate din instanțe şi parchete.

Or, modificarea acestui drept poate avea consecințe negative asupra tuturor cetățenilor care ajung să fie justițiabili, calitatea actului de justiție poate avea de suferit, întrucât o atare modificare legislativă este de natură să afecteze siguranța activității desfășurate în sistemul de justiție prin atingerea adusă garanțiilor sociale recunoscute personalului din justiție, fără de care activitatea “autorității judecătorești” nu poate fi organizată și desfășurată.

Din evidențele Casei Naționale de Pensii Publice, numărul fizic de pensionari din categoria personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, beneficiari ai Legii nr. 567/2004, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 130/2015, este de 1724 grefieri la finele anului 2021. Așa cum se poate observa, este o scădere de la an la an a numărului de grefieri beneficiari ai pensiei de serviciu, respectiv o scădere cu 59 persoane în anul 2021 față de anul 2020 și cu 76 persoane față de anul 2019.

În cazul grefierilor, potrivit OUG nr. 59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare decât media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu, respectiv al indemnizației pentru limită de vârstă.

Prin urmare, atragem atenția că pensiile de serviciu ale grefierilor sunt deja plafonate la ultimul salariu net în plată și nu sunt calculate în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare realizate.

Tot din date statistice oficial furnizate de către Casa Națională de Pensii Publice, pensia medie a unui grefier este de 4.839 lei, din care 2.474 lei este pe contributivitate, iar 2.655 lei este suportată din bugetul de stat.

În condițiile în care PIB al României în anul 2021 a fost de 240 miliarde euro, cuantumul total al pensiilor de serviciu plătite grefierilor din bugetul de stat reprezintă doar 0,042% din PIB al României.

În acest context normativ, este evident că o nouă modificare a pensiei de serviciu ar contraveni flagrant principiului predictibilității cadrului normativ şi privează categoria noastră profesională de o minimă stabilitate financiară pe termen scurt şi mediu, atât în viața activă, cât și după pensionare.

Spre deosebire de magistrați, care nu pot declanșa forme de protest sau grevă, corpul personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor şi al parchetelor atrage atenția decidenților politici că va declanșa ample acțiuni de protest, care vor conduce până la blocarea totală a activității în sistemul judiciar, dacă vor fi afectate negativ condițiile de acordare a pensiei de serviciu pentru personalul auxiliar de specialitate (grefieri)”.