Elevii orfani de un singur părinte, excluşi de la bursele sociale

Elevii orfani de un singur părinte nu vor mai beneficia de bursă socială, potrivit unui proiect inițiat de Ministerul Educației și aflat în dezbatere publică.

Astfel, potrivit articolului 10 din Proiectul Metodologiei cadru de acordare a burselor școlare, pentru a beneficia de această bursă socială elevul trebuie să fie orfan de ambii părinți.

Iată ce prevede articolul respectiv:

ART. 10

(1) Bursa socială se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații:

a) elevi proveniți din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;
b) elevi cu ambii părinți decedați și elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență;
c) elevi care provin din familii monoparentale care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic sau egal cu salariul minim net pe economie. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;
d) elevi care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului, încadrate conform criteriilor din Anexa 1 și structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
e) elevi proveniţi din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare, în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune a familiei elevului.
Deja a fost inițiată o petiție online pentru anularea acestei prevederi. Petiția se intitulează „Orfan în România” și a strâns aproape 8.000 de semnături până acum.

Dezbatere publică online:

Ministerul Educației a anunțat că joi, 31 august, ora 14.00, organizează în sistem de videoconferință, o dezbatere publică având ca temă două proiecte de metodologii din cadrul pachetului de legislație subsecventă ce urmează a intra pe circuitul de avizare/aprobare în vederea aplicării Legilor Educației „România Educată”, respectiv proiectul privind bursele școlare și un alt proiect privind organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar.

Cei care doresc să se înscrie la dezbatere trebuie să se înscrie la adresa dezbateripublice@edu.gov.ro, până joi, 30 august 2023, ora 18:30.