ROPRES

Dumitrina Mitrea (AUR) a solicitat Ministerului Mediului clarificări asupra jalonului PNRR privind strategia forestieră națională 2020-2030

Distribuiți acest articol!

Ministerul Mediului a aprobat Strategia forestieră națională 2020-2030 în luna octombrie a anului trecut. Potrivit informațiilor, documentul transpune în sectorul silvic din România Strategia Forestieră a Uniunii Europene și va stabili norme obligatorii pentru împădurire și reîmpădurire. Pentru îndeplinirea obiectivelor au fost alocate 730 de milioane de euro prin PNRR.

România are mare nevoie de acțiuni pentru protejarea mediului înconjurător și pentru împădurirea zonelor afectate de exploatarea forestieră ilegală. Statisticile arată că România este încă departe de media UE (43%) în ceea ce privește suprafața împădurită (29,52%), iar în ceea ce privește zonele împădurite de la câmpie, situația este mult mai îngrijorătoare, doar 5,28 % împădurire, conform cifrelor din Inventarul Forestier Național.

Deputata AUR Dumitrina Mitrea a solicitat Ministerului Mediului clarificări privind demersurile inițiate în acest domeniu, ținând cont că România și-a asumat obiective specifice în PNRR. Astfel, în ceea ce privește Strategia Națională pentru Păduri 2020 – 2030, deputata AUR a solicitat precizări privind următoarele aspecte:

 1. Strategia va răspunde necesității de a dispune de orientări actualizate privind plantarea de copaci în România? Există cerințe ca speciile și ecotipurile să fie rezistente la schimbările climatice și să nu aibă un impact negativ asupra biodiversității?
 2. Se va avea în vedere interzicerea împăduririi sau a reîmpăduririi pe terenuri agricole de mare valoare naturală, pajiști sau zone umede, cu excepția refacerii habitatului?
 3. Există criterii ca proiectele de împădurire sau reîmpădurire să se desfășoare în zone expuse și vulnerabile la pericole climatice, în special la secete și inundații, și, mai ales, criterii ce vizează ca împădurirea sau reîmpădurirea să reducă riscurile aferente acestor pericole?
 4. Strategia va include acțiuni specifice de combatere a exploatării forestiere ilegale, consolidarea regimului de sancțiuni și alte măsuri și care vor fi acestea?
 5. Când va fi, efectiv, prezentată, finalizată și asumată această strategie la nivel guvernamental?

De asemenea, Dumitrina Mitrea punctează că jalonul referitor la domeniul forestier este întârziere și că există o serie de Ordine care ar trebuit să reflecte Strategia Națională pentru Păduri și care nu au fost încă adoptate:

 1. Ordinul nr. 766/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale
 2. Ordinul nr. 1648/2000 privind aprobarea Norme tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate
 3. Ordinul nr. 1649/2000 aprobarea Normelor tehnice pentru îngrijirea și conducerea arboretelor;
 4. Ordinul nr. 1650/2000 privind aprobarea Normelor tehnice pentru alegerea și aplicarea tratamentelor;
 5. Ordinul nr. 1653/2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerărilor;
 6. Ordinul nr. 1672/2000 privind aprobarea Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor.

În acest context, deputata AUR a solicitat Ministerului Mediului să transmită agenda de adoptare a acestor ordine de ministru, având în vedere faptul că sectorul silvic trebuie să reprezinte o prioritate națională.

Distribuiți acest articol!

S-ar putea să-ți placă și...