Daniel Rusu (AUR): PNL și PSD și-au votat noi privilegii. Vor să-și cumpere mașini mai scumpe pe banii românilor

Deputații PSD, PNL și UDMR au votat un proiect de lege ce permite instituțiilor din domeniul electoral, al apărării și ordinii publice, precum și companii de stat din domeniul energiei, să achiziționeze autoturisme mai scumpe din banii tuturor românilor. În acest fel, partidele sistemului și-au oferit noi privilegii, în loc să investească în acești bani în infrastructură, sănătate sau educație. Gestul reprezintă o sfidare la adresa tuturor cetățenilor, care de-abia reușesc să facă față cheltuielilor, în contextul crizei facturilor la energie electrică.

Este vorba despre un proiect de lege, inițiat de 30 de deputați PNL, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice. Astfel, dacă până acum se puteau achiziționa autoturisme a cărora valoare să nu depășească plafonul de 18.000 de euro inclusiv TVA, de acum încolo limita maximă este de 23.000 de euro inclusiv TVA. În acest sens, se introduce următoarea excepție:

„Prin excepţie de la prevederile alin. (8), autoritățile și instituţiile din domeniul electoral, al apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale pot achiziţiona autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cm3 şi al căror preţ poate depăşi contravaloarea în lei a sumei de 23.000 euro inclusiv TVA, calculată la cursul BNR din data inițierii procedurii de atribuire a contractului de achiziție, numai în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite”.

Prin excepţie de la prevederile alin. (8), societăţile, societăţile naţionale şi companiile naţionale cu capital integral sau majoritar de stat, care activează în domeniul energiei electrice, al gazelor naturale şi al petrolului, pot achiziţiona autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cm3 şi al căror preţ poate depăşi contravaloarea în lei a sumei de 23.000 euro, inclusiv TVA, dar nu mai mare de 30.000 euro, inclusiv TVA, calculată la cursul BNR din data inițierii procedurii de atribuire a contractului de achiziție, cu aprobarea ordonatorului principal de credite sau a ministerului de resort, după caz, numai în cazuri temeinic justificate şi dacă au
realizat profit în anul fiscal precedent
”, se arată în raportul de adoptare al Comisiei pentru administrație publică.

Deputații AUR au condamnat ferm această inițiativă. „În campanie electorală promitem că nu ne atingem de banii publici, că nu vom beneficia de anumite privilegii, că vom lupta în interesul cetățeanului. După aceea, începem să pompăm din banii publici, dar nu pe infrastructură, ci pe mașini, pensii speciale, pe beneficii”, a declarat deputatul AUR Daniel Rusu cu referire la PSD și PNL.