Comisia Europeană a prezentat prima strategie a UE privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ

Comisia Europeană a prezentat joi prima strategie a Uniunii Europene privind egalitatea pentru persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen, intersexuale şi queer (LGBTIQ), anunţată de preşedinta Ursula von der Leyen în discursul său din acest an despre starea Uniunii, şi îndeamnă fiecare stat membru să adopte o astfel de strategie naţională, informează un comunicat al executivului comunitar, scrie Agerpres.

Deşi în ultimii ani UE a făcut progrese în direcţia atingerii egalităţii pentru persoanele LGBTIQ, discriminarea împotriva acestora continuă să existe, astfel că 43% declară că se simt discriminate, precizează Comisia Europeană, adăugând că criza provocată de COVID-19 nu a făcut decât să agraveze această situaţie.

„Strategia prezentată astăzi abordează inegalităţile şi dificultăţile care afectează persoanele LGBTIQ, stabilind o serie de acţiuni specifice, inclusiv măsuri juridice şi de finanţare, pentru următorii cinci ani. Strategia propune includerea pe lista infracţiunilor din UE a infracţiunilor motivate de ură, inclusiv a discursului de incitare la ură şi a infracţiunilor motivate de ură cu caracter homofob, precum şi să promoveze legislaţia privind, printre altele, recunoaşterea reciprocă a filiaţiei în situaţii transfrontaliere”, explică Bruxellesul.

Comisia mai spune că „strategia îşi propune, de asemenea, să se asigure că preocupările LGBTIQ sunt bine reflectate în procesul de elaborare a politicilor UE, astfel încât persoanele LGBTIQ să fie în siguranţă în toată diversitatea lor şi să beneficieze de şanse egale pentru a reuşi în viaţă şi a participa pe deplin la societate”.

„Fiecare dintre noi ar trebui să se simtă liber să fie ceea ce este, fără teamă de persecuţie. Aceasta este Europa şi acestea sunt valorile pe care le reprezentăm. Această primă strategie adoptată la nivelul UE va întări eforturile noastre comune, ca să ne asigurăm că toată lumea este tratată în mod egal”, a declarat vicepreşedinta CE pentru valori şi transparenţă, Vera Jourova, citată în comunicat.

„UE se impune astăzi ca un exemplu de urmat în lupta pentru diversitate şi incluziune. Egalitatea şi nediscriminarea sunt valori centrale şi drepturi fundamentale în Uniunea Europeană. Aceasta înseamnă că în Uniunea Europeană toată lumea ar trebui să se simtă în siguranţă şi să nu se teamă de discriminare sau violenţă pe motive de orientare sexuală, identitate de gen, exprimare de gen sau caracteristici sexuale”, a afirmat la rândul său comisarul pentru egalitate, Helena Dalli.

„Suntem încă departe de integrarea şi acceptarea deplină la care au dreptul persoanele LGBTIQ. Am încredere că, împreună cu statele membre, putem face ca Europa să fie un loc mai bun şi mai sigur pentru toţi. În această privinţă, strategia face apel la statele membre care nu au încă o strategie naţională privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ să adopte o astfel de strategie, în care să fie abordate nevoile specifice în materie de egalitate ale persoanelor LGBTIQ din ţara respectivă”, a adăugat Helena Dalli.

Strategia stabileşte o serie de acţiuni specifice, grupate în patru categorii care se axează pe combaterea discriminării, asigurarea siguranţei, construirea unor societăţi favorabile incluziunii şi adoptarea unui rol de frunte în promovarea egalităţii pentru persoanele LGBTIQ în întreaga lume.

Una dintre acţiunile-cheie prezentate în strategie este combaterea discriminării. Conform CE, oferirea de protecţie juridică împotriva discriminării este un element esenţial pentru promovarea egalităţii persoanelor LGBTIQ.

Bruxellesul va efectua un exerciţiu de evaluare a situaţiei existente, în special în domeniul ocupării forţei de muncă, iar raportul privind aplicarea Directivei privind egalitatea de tratament va fi publicat cel târziu în 2022. Pe baza acestui raport, Comisia va prezenta o nouă propunere legislativă, referitoare la consolidarea rolului organismelor de promovare a egalităţii. Executivul UE va prezenta, de asemenea, un cadru de reglementare care va aborda riscul de părtinire şi discriminare inerent sistemelor de inteligenţă artificială.

O altă acţiune-cheie este asigurarea siguranţei. Comisia observă că persoanele LGBTIQ suferă în mod disproporţionat din cauza infracţiunilor motivate de ură, a discursului de instigare la ură şi a violenţei, în timp ce subraportarea infracţiunilor motivate de ură rămâne o problemă gravă.

Pentru a armoniza protecţia împotriva infracţiunilor motivate de ură şi a discursului de instigare la ură îndreptate împotriva persoanelor LGBTIQ, Comisia va prezenta în 2021 o iniţiativă pentru includerea acestor fapte pe lista infracţiunilor din UE, inclusiv atunci când sunt vizate persoane LGBTIQ. În plus, Comisia va oferi oportunităţi de finanţare pentru iniţiative care vizează combaterea infracţiunilor motivate de ură, a discursului de incitare la ură şi a violenţei împotriva persoanelor LGBTIQ.

O a treia acţiune importantă, conform CE, este protejarea drepturilor „familiilor curcubeu”. Din cauza diferenţelor între legislaţiile naţionale ale statelor membre, se poate întâmpla ca legăturile de familie să nu fie întotdeauna recunoscute atunci când astfel de familii traversează frontierele interne ale UE. Comisia va promova o iniţiativă legislativă privind recunoaşterea reciprocă a filiaţiei şi va explora posibile măsuri de sprijinire a recunoaşterii reciproce a parteneriatelor între persoane de acelaşi gen.

A patra acţiune-cheie identificată de Comisia este promovarea egalităţii pentru persoanele LGBTIQ în întreaga lume. În diverse părţi ale lumii, persoanele LGBTIQ se confruntă cu abuzuri şi încălcări grave ale drepturilor lor, notează Bruxellesul. Comisia va sprijini acţiunile de promovare a egalităţii pentru persoanele LGBTIQ prin Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare şi cooperare internaţională (IVCDCI), Instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IPA) şi Fondul pentru azil şi migraţie.

Sub conducerea comisarului pentru egalitate, Helena Dalli, şi cu sprijinul Grupului operativ pentru egalitate, Comisia mai precizează că va integra, de asemenea, combaterea discriminării persoanelor LGBTIQ în toate politicile şi iniţiativele majore ale UE.

Statele membre sunt încurajate să ţină cont de bunele practici existente şi să îşi elaboreze pe baza acestora propriile planuri de acţiune privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ. Obiectivul va fi asigurarea unei mai bune protecţii a persoanelor LGBTIQ împotriva discriminării, completând acţiunile din cadrul acestei strategii cu măsuri destinate să promoveze egalitatea pentru persoanele LGBTIQ în domenii care ţin de competenţa statelor membre, explică Bruxellesul.

Comisia Europeană va monitoriza periodic punerea în aplicare a acţiunilor descrise în strategie şi va prezenta o evaluare la jumătatea perioadei în 2023.